Pořad bohoslužeb 28.10. – 4.11.

Shlédnutí: 237 Návštěva nemocných tento týden: Sulkovec ve čtvrtek odpoledne Jimramov v pátekk dopoledne Dalečín v pátek odpoledne   V těchto dnech lze získat odpustky pro duše v očistci: Ve čtvrtek 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možné při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.   Od 1. do 8. listopadu je možné získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se

Read More

Brambory pro olomoucký seminář

Brambory pro olomoucký seminář

Shlédnutí: 227BRAMBORY PRO SEMINÁŘ V OLOMOUCI Jako každý rok nás představení z bohosloveckého semináře v Olomouci prosí o hmotné dary v podobě brambor. Letos byla úroda menší, přesto i tak prosím o to, s čím byste se mohli rozdělit. Brambory, prosím, přinášejte na faru v Jimramově do středy 31. 10. do 12:00. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.

Pozvánka na mši svatou a večeřadlo Panny Marie

Pozvánka na mši svatou a večeřadlo Panny Marie

Shlédnutí: 239Srdečně všechny zveme na mši svatou a večeřadlo Panny Marie s otcem Jaroslavem Střížem z farnosti Křešice u Litoměřic dne 31. října 2018 v 17.00 hodin v kostele Narození Panny Marie v Jimramově. Modlitby budou trvat do 19.00 hodin. V 16.30 hodin modlitba svatého růžence.

Pozvání na oslavu výročí 25 let Biskupského gymnázia a SŠG ve Žďáře nad Sázavou

Shlédnutí: 286Vážení duchovní otcové, milí spolubratři, srdečně Vás zveme na oslavu výročí 25 let Biskupského gymnázia a SŠG ve Žďáře nad Sázavou. Za čtvrt století působení obou církevních škol chceme spolu s Vámi poděkovat při mši svaté ve středu 17. října v bazilice ve Žďáře n/S, spolu s otcem kardinálem Dominikem Dukou. Je-li to možné, přijeďte prosím také a připojte se ke slavení mše svaté abychom vytvořili s našimi studenty, absolventy, rodiči, učiteli… živé společenství. Mše svatá bude v 17 hod. a mešní formulář o Panně Marii, Trůnu Moudrosti. Za uplynulých 25 let je počet absolventů Biskupského gymnázia včetně současných studentů 1.367 a počet absolventů Střední školy gastronomické Adolpha

Read More