Úmysly mší svatých v Dalečíně

Jana Novotná/ Leden 1, 2019/ Nejnovější příspěvky

Shlédnutí: 447

Úmysly mší svatých v Dalečíně na 2. pololetí 2019

Čtvrtek4.7.2019Za rodiny Zítkovy, Josefu Korbíčkovou, duše v očistci a posílení víry v rodinách
Neděle7.7.2019Za rodinu Zichovu a Justovu
Čtvrtek11.7.2019Za + rodinu Hanákovu a jejich rodiny
Neděle14.7.2019Za rodinu Klodnerovu, Jílkovu a Šplíchalovu
Čtvrtek18.7.2019Za živou a + rodinu Šuterovu a Stehlíkovu
Neděle21.7.2019Za rodinu Zavadilovu a Kincovu, živou a + a duše v očistci
Čtvrtek25.7.2019Za Bohumila Mičku a jeho rodinu, živou i zesnulou
Neděle28.7.2019
Neděle4.8.2019Za živou a + rodinu Zavadilovu, Kincovu, Josefa Moravce a Emílii Lipkovou
Čtvrtek15.8.2019Za rodinu Stránských a Kamarádovu
Neděle18.8.2019Za živou a + rodinu Horáčkovu a Koudelkovu
Čtvrtek22.8.2019Za rodiče Šimonovy a rodinu
Neděle25.8.2019Za rodinu Jílkovu a Vítkovu
Čtvrtek29.8.2019Za rodinu Flekovu
Neděle1.9.2019Za farníky
Čtvrtek5.9.2019Za rodinu Dufkovu
Neděle8.9.2019Za živou a + rodinu Zachovalovu a Winklerovu
Čtvrtek12.9.2019Za živou a + rodinu Novotných
Sobota14.9.2019Za + rodiče Svobodovy, syna Jaroslava a živé rodiny
Čtvrtek19.9.2019Za živou a + rodinu Čechovu
Neděle22.9.2019Za živou a + rodinu Švecovu a Koukalovu
Čtvrtek26.9.2019Za + rodiče Šejnohovy a jejich syny a dcery
Neděle29.9.2019Za živou a + rodinu Čechovu a duše v očistci
Čtvrtek3.10.2019Za farníky
Neděle6.10.2019Za rodinu Pučanovu
Čtvrtek10.10.2019Za Bohuslava Kotoučka
Neděle13.10.2019Za rodinu Husákovu
Čtvrtek17.10.2019Za rodiče Dvořákovy a děti
Neděle20.10.2019Za rodinu Najtovu a Horníčkovu a syna Zdeňka
Čtvrtek24.10.2019Za rodinu Bártovu
Neděle27.10.2019Za rodinu Vítkovu a Jílkovu
Sobota2.11.2019Za Svatého Otce a na jeho úmysly
Neděle3.11.2019Za rodinu Korábkovu a Anežku Procházkovou
Čtvrtek7.11.2019Za rodinu Vondrovou, Bělebradů a Kopeckých, za živou a + rodinu
Neděle10.11.2019Za Josefa zavadila a jeho rodinu, živou a + a rodinu Kincovu, živou a +
Čtvrtek14.11.2019Za zemřelou rodinu Šaurovu, syna Luďka a dceru Marii a duše v očistci
Neděle17.11.2019Za rodiny Groulíkovy s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie
Čtvrtek21.11.2019Za rodiče Ehrenbergerovy, rodinu Nykodýmovu, Justovu a Petrovu
Neděle24.11.2019Za rodiče Stránských, rodinu Kamarádovu a Olivovu
Čtvrtek28.11.2019Za uzdravení
Neděle1.12.2019Za rodinu Dostálovu, Groulíkovu a Škrdlíkovu
Čtvrtek5.12.2019Za živou a + rodinu Kotoučkovu
Neděle8.12.2019Za farníky
Čtvrtek12.12.2019Za rodinu Karasovu a Juračkovu
Neděle15.12.2019Za živé rodiny Ježovy a zemřelou rodinu Ježovu
Čtvrtek19.12.2019Za rodiče Šimonovy a rodinu
Neděle22.12.2019Za Františka Kotoučka a rodinu
Středa25.12.2019Za Josefa Čecha
Čtvrtek26.12.2019
Neděle29.12.2019Za Aleše Glosera, Miloše Pokorného, Josefa Majera a Petra Zítku
Share this Post