Úmysly mší svatých v Jimramově

Jana Novotná/ 1 ledna, 2019/ Nejnovější příspěvky

Shlédnutí: 1519

Úmysly mší svatých v Jimramově na 2. pololetí 2020

Neděle5.7.2020Za Boženu Vápeníkovu, manžela Jindřicha a rodinu Vápeníkovu
Pátek10.7.2020Za Bohumila Bartoně, rodinu a Marii Laštovičkovou
Neděle12.7.2020Za nemocnou osobu
Pondělí13.7.2020Za farníky
Pátek17.7.2020
Neděle19.7.2020Za Květoslavu, Bělu a Jaroslava Tušlovy
Pondělí20.7.2020Na dobrý úmysl
Pátek24.7.2020Za živou a + z rodiny Zobačovy, Homolkovy a Kotoučkovy
Neděle26.7.2020Na poděkování za rok manželství
Neděle2.8.2020Za Marii Vošmerovu, manžela, dceru, švagrovou a dvoje rodiče
Neděle9.8.2020Za Sylvu a Josefa Tobiášov
Pátek14.8.2020Za šťastný porod a zdraví pro matku i dítě
Neděle16.8.2020Za rodiče Zítkovy, syna Františka a Miloše Uherku
Pondělí17.8.2020Za farníky
Pátek21.8.2020
Neděle23.8.2020Za rodinu Groulíkovu a Kolesárovu
Pondělí24.8.2020Za P. J. Hložka, P. M. Bičiště a Jarmilu Kinclovou
Pátek28.8.2020Za živou rodinu Ostatkovu a Mülerovu, Boží požehnání a pomoc
Neděle30.8.2020Za Josefa Proseckého, syna Josefa, rodinu Proseckých a Slámovu
Pondělí31.8.2020
Pátek4.9.2020Za Josefa Tobiáše a rodiče
Sobota5.9.2020Za farníky
Neděle6.9.2020Za rodiče Tomkovy, Filipi, rodinu Kučerovu a Kostkovu
Pondělí7.9.2020Za důstojného pána Ignáce Sedláčka a sestru Františku
Pátek11.9.2020Za rodinu Ježovu a zetě
Neděle13.9.2020Za Jaromíra Pánka
Pondělí14.9.2020Za farníky
Pátek18.9.2020Za Ludmilu Pražanovou, bratra Antonína a rodiče
Neděle20.9.2020Za Josefa Urbana, rodiče, sourozence a zetě Jaroslava
Pondělí21.9.2020
Pátek25.9.2020Za Jindřicha Vápeníka, manželku a rodinu Vápeníkovu
Neděle27.9.2020Za děti
Pondělí28.9.2020Za živou a + rodinu Frömmelovu a Pospíšilovu
Pátek2.10.2020Za Jarmilu Dobiášovu, manžela, rodiče, sourozence a Josefa Krbuška
Sobota3.10.2020Za rodiče Urbanovy a jejich děti
Neděle4.10.2020Za Jana Bojanovského, rodiče a rodinu Slámovu
Neděle11.10.2020Za rodiče Juklovy a Anežku Juklovu
Pondělí12.10.2020Za rodinu Čermákovu, Jiříčkovu a Stanislava Tomana
Pátek16.10.2020Za farníky
Neděle18.10.2020Za Jindřicha a Marii Sedláčkovy a celou rodinu
Pondělí19.10.2020Za Antonína Janatu
Pátek23.10.2020Za rodinu Beránkovu, Šauerovu a babičku Svobod
Neděle25.10.2020Za Marii Vrátnou, manžela a celou rodinu
Pondělí26.10.2020
Pátek30.10.2020Za rodinu Mülerovu a Nyklovu
Neděle1.11.2020Za rodinu Ondrůchovu a Martínkovu
Pondělí2.11.2020
Pátek6.11.2020Na poděkování
Sobota7.11.2020Za farníky
Neděle8.11.2020Za živou a + rodinu Bojanovskou a Jarmilu a Luboše Jamborovy
Pondělí9.11.2020
Pátek13.11.2020Za živou a + rodinu Novotných, Kafkových, Cackových a Tušlových
Neděle15.11.2020Za farníky
Pondělí16.11.2020
Pátek20.11.2020Za Marii a Miloslava Ostatkovy
Neděle22.11.2020Za rodinu Peterkovu, Obrovu, Bačovskou a přízeň
Pondělí23.11.2020
Pátek27.11.2020Za Antonína Bradáče a rodinu
Neděle29.11.2020Za rodinu Budikovu a Hnátovu
Pondělí30.11.2020Za farníky
Pátek4.12.2020Za živou a + rodinu Šikulovu
Sobota5.12.2020
Neděle6.12.2020
Pondělí7.12.2020
Pátek11.12.2020Za Marii a Miroslava Kovářovy, Annu a Josefa Proseckých a rodinu Srnských
Neděle13.12.2020Za Ladislava Zobače, rodiče, sourozence a manžele Rekovy
Pondělí14.12.2020
Pátek18.12.2020Za Ludmilu Pražanovu a rodinu
Neděle20.12.2020Za Marii Laštovičkovou a rodinu
Čtvrtek24.12.2020
Pátek25.12.2020Za rodiče Satrapovy, Pečínkovy, Jiřinu Satrapovou a Ladislava Špačka
Sobota26.12.2020Za rodiče Matějů, prarodiče a živou rodinu
Neděle27.12.2020Za rodinu Čuprovu, Šídlovu a Chrástovu
Share this Post