Úmysly mší svatých v Sulkovci

Jana Novotná/ 1 ledna, 2019/ Nejnovější příspěvky

Shlédnutí: 1406

Úmysly mší svatých v Sulkovci na 2. pololetí 2020

Neděle5.7.2020Za Boží ochranu a pomoc a dar zdraví
Čtvrtek9.7.2020Za rodinu Bártovu, Klodnerovu a Josefa Korábka
Neděle12.7.2020Za Jiřinu Stloukalovu, rodiče a sestry
Čtvrtek16.7.2020Za rodinu Krčilovu, Brdíčkovu a Jílkovu
Neděle19.7.2020Na poděkování za životní jubileum a za celou rodinu Břenkovu
Čtvrtek23.7.2020Za Zdeňka a Blažeje Andrlíkovy
Čtvrtek30.7.2020Za Věru Tomáškovu, manžela a syny
Neděle2.8.2020Za Pavla Schaffera, živou a + rodinu
Neděle9.8.2020Za živou a + rodinu Břenkovu a na poděkování za dar života
Čtvrtek13.8.2020Za Antonína Marečka, živou a + rodinu Marečkovu, Omastovu a Švandovu
Neděle16.8.2020Za rodinu Doležalovu a za uzdravení Františka
Čtvrtek20.8.2020Za Jindřicha a Aloise Jílkovy
Čtvrtek27.8.2020Za farníky
Neděle30.8.2020Za Jaroslava a Marii Jílkovy, jejich rodiče, sourozence a duše v očistci
Čtvrtek3.9.2020Za Františka Tomáška, manželku a syny
Neděle6.9.2020Za farníky
Čtvrtek10.9.2020Za Hynka Jandla, rodiče a sestru
Neděle13.9.2020Za Františka Tomáška, rodiče a bratra
Čtvrtek17.9.2020Za živou a + rodinu Smolíkovu a Břenkovu a za dar zdraví
Čtvrtek24.9.2020Na poděkování Pánu Bohu za 25 let společného života s prosbou o dary Ducha Svatého při ukončení studia
Čtvrtek1.10.2020Za Květu a Jaroslava Krčilovy
Neděle11.10.2020Za Karla Jílka, manželku a rodiče
Neděle18.10.2020Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života
Čtvrtek22.10.2020Za živou a + rodinu Sedláčkovu a Tomáškovu a duše v očistci
Čtvrtek29.10.2020Za P. Josefa Jandla
Neděle1.11.2020Za rodinu Ehrenbergerovu a Schaffrovu a duše v očistci
Pondělí2.11.2020Za + kněze diecéze
Čtvrtek5.11.2020Za rodinu Andrlíkovu, Hanusovu a Jílkovu
Neděle8.11.2020Za Františka Dvořáka a rodinu Dvořákovu
Čtvrtek12.11.2020Za farníky
Neděle15.11.2020Za Jaroslava Krčila, manželku, rodiče a sourozence
Čtvrtek19.11.2020Za živou a + rodinu Bártovu a Klodnerovu
Čtvrtek26.11.2020Za živou a + rodinu Marečkovu a Krčilovu
Neděle29.11.2020Za Helenu Popelkovu, rodiče a sestry
Čtvrtek3.12.2020Za rodinu Jílkovu, Kučerovu, Dolečkovu a dar zdraví
Neděle6.12.2020Za rodiče Břenkovy a Smolíkovy
Neděle13.12.2020Za Františku a Miroslava Jandlovy a rodiče
Čtvrtek17.12.2020Za Františku a Miroslava Jandlovy a rodiče
Neděle20.12.2020Za rodinu Dvořákovu a Ježkovu
Pondělí21.12.2020Za farníky
Pátek25.12.2020
Neděle27.12.2020
Share this Post