Úmysly mší svatých v Sulkovci na 1. pololetí 2019

Jana Novotná/ Leden 1, 2019/ Nejnovější příspěvky

Shlédnutí: 74

Úterý1. 1. 2019Za farníky
Neděle6. 1. 2019Za živou a zemřelou rodinu Smolíkovu a Břenkovu a duše v očistci
Čtvrtek10. 1. 2019Za P. Josefa Jandla, rodiče a bratra
Neděle13. 1. 2019Za Jaroslava Jílka, manželku, jejich rodiče, sourozence a duše v očistci
Čtvrtek17. 1. 2019Za dobrodince farností
Neděle20. 1. 2019Za Pavla Schaffra, rodiče, živou a zemřelou rodinu
Čtvrtek24. 1. 2019Za farníky
Čtvrtek31. 1. 2019
Neděle3. 2. 2019Za Blažeje Andrlíka, syna a rodiče
Čtvrtek7. 2. 2019Za Františka Kudu a za živou a zemřelou rodinu Kudovu a Herníkovu
Neděle10. 2. 2019Za Jiřinu Stloukalovu, rodiče a sestry
Čtvrtek14. 2. 2019Za rodinu Bártovu a Klodnerovu
Neděle17. 2. 2019Za dobrodince farností
Čtvrtek21. 2. 2019Za Františk Krčila, manželku a rodinu Fojtovu a všechny živé a zemřelé příbuzné
Čtvrtek28. 2. 2019Za rodiče Břenkovy, dceru a syna a duše v očistci
Neděle3. 3. 2019
Čtvrtek7. 3. 2019Za Františka Marečka, rodiče a duše v očistci
Neděle10. 3. 2019Za Antonína Marečka, živou a zemřelou rodinu Marečkovu a Hrnčířovu
Čtvrtek14. 3. 2019Za živou a zemřelou rodinu Břenkovu, Preislerovu, Štefánkovu a za Boží ochranu
Neděle17. 3. 2019Za Josefa a Josefu Marečkovy a všechny živé a zemřelé příbuzné
Čtvrtek21. 3. 2019Za Jaroslava Krčila, manželku, rodiče a sourozence
Čtvrtek28. 3. 2019Za živou a zemřelou rodinu Tomáškovu s prosbou o dary Ducha Svatého při ukončení studia
Neděle31. 3. 2019Za rodiče Jandlovy a Šebestovy
Čtvrtek4. 4. 2019Za rodinu Krčilovu, Brdíčkovu a Jílkovu
Neděle7. 4. 2019Za rodiče Bártovy, Klodnerovy a Josefa Korábka
Čtvrtek11. 4. 2019Za Aloise Jílka, rodiče a sourozence
Neděle14. 4. 2019Za farníky
Neděle21. 4. 2019Za živou a zemřelou rodinu Schafferovu a Ehrembergerovu
Pondělí22. 4. 2019Za rodiče Břenkovy, Preislerovy, syna a duše v očistci
Čtvrtek2. 5. 2019Za Františka Marečka a duše v očistci
Neděle5. 5. 2019Za Ludmilu Dvořákovu a rodinu Dvořákovu
Čtvrtek9. 5. 2019Za Františka Kudu, rodiče Herníkovy a sourozence
Neděle12. 5. 2019Za živou a zemřelou rodinu Proseckých a duše v očistci
Čtvrtek16. 5. 2019Za farníky
Neděle19. 5. 2019Za Antonína Marečka a P. Františka Omastua duše v očistci
Čtvrtek23. 5. 2019Za Emila Jílka, manželku, syna Járu a za Káju Chlupa
Čtvrtek30. 5. 2019Za živou a zemřelou rodinu Smolíkovu a Břenkovu a duše v očistci
Neděle2. 6. 2019Za rodinu Jílkovu a Šplíchalovu
Čtvrtek6. 6. 2019Za Jaroslava a Květu Krčilovy
Neděle9. 6. 2019Za Helenu Popelkovou, rodiče a sestry
Neděle16. 6. 2019Za Františka Tomáška, rodiče a bratra
Čtvrtek20. 6. 2019Za Miroslava Procházku, rodiče a duše v očistci
Čtvrtek27. 6. 2019Za farníky
Neděle30. 6. 2019Za rodinu Jílkovu, Kučerovu, Dolečkovu a duše v očistci
Share this Post