Farní snídaně v Sulkovci

Farní snídaně v Sulkovci

Shlédnutí: 329Ve čtvrtek 6. 6. bude mše svatá v Sulkovci již ráno v 7:00, následovat bude setkání farníků na obecním úřadě v Sulkovci. Navážeme tak na setkání, které se konalo v postní době. Farníci z ostatních farností mohou využít ráno autobus jedoucí v 6:20 z Dalečína přes Jimramov do Sulkovce. Odvoz zajistíme. Všichni jste srdečně zváni.

Pořad bohoslužeb 26.5. – 2.6.

Shlédnutí: 471 V neděli 26. 5. na farní dni budou děti moci doplnit své obrázky z dětských mší o sv. Františkovi. Příští týden si je všechny přineste vybarvené do kostela na mši. 2. června v 15:00 na faře v Jimramově bude setkání těch, kdo jsou přihlášení na říjnovou pouť do Říma příští neděli, tj. 2. června bude pan Šikula vybírat od poutníků 1600 Kč na farní pouť po stopách kněží, kteří působyli v Jimramově, která se uskuteční od pátku 7. června do soboty 8. června. Postupně navštívíme o. Milana Těžkého v Rudíkově, otce Jakuba Holíka v Třebíči, prohlédneme zámek a park v Jaroměřicích nad Rokytnem, povečeříme

Read More

NOC KOSTELŮ v kostele v Jimramově

Shlédnutí: 355 Odkaz na stránky NOCI KOSTELŮ: https://nockostelu.cz/kostel/5039/   17:00 Mše svatá   18:30 Mužský pěvecký sbor Vocatus Ecumenicus (Sbormistr – Oldřich Růžička)   20:00 Duo Con Amore – barokní kytarová hudba (Václav Kučera a Olga Kučerová Dvorská)   21:00 Pobožnost světla, doprovází schola Klíče (Martina Zítková, Adéla Hubertová, Ludmila Pillmayerová, Daniela Ondrůchová)   Zákristie kostela 18:00 – 22:00 výstava bohoslužebných předmětů a rouch   Věž kostela 18:00 – 21:00 vyhlídka z věže na městys Jimramov   Kostelní varhany 19:45 – 19:55                 Komentovaná prohlídka varhan a 20:45 – 20:55                        (Antonín Bradáč)