Farní pouť 7. – 8. 6. 2019

Jana Novotná/ 13 června, 2019/ Aktuality z farnosti Dalečín, Aktuality z farnosti Jimramov, Aktuality z farnosti Sulkovec, Nejnovější příspěvky

Shlédnutí: 1053

Červnová farní pouť 2019

Na pouť jsem se vypravila s jistými pochybnostmi, zda to byla pro mě opravdu ta pravá volba. Vždyť cílem bylo navštívit pět bývalých kněží, z nichž jsem znala jen poslední dva, a to z pouhé mé účasti na třech zájezdech – tedy poutích – s nimi. Pochybnosti se postupně rozplývaly a měnily se v tichou radost a pocit duchovního naplnění. Jako by se vznášelo něco neviditelného mezi nebem a zemí a plnilo nás kouzlem vzájemného souznění.

Vždyť už při vstupu do autobusu mě vítal úsměv bratra Pavla Šikuly a milých úsměvů, smíchu, rozhovorů a vzpomínání během pouti přišla dlouhá řad. Téměř po každé druhé větě bratra Milana Proseckého zazněly výbuchy smíchu a že těch vět bylo.

Díky promyšlenému pojetí a pečlivě připraveným výpiskům z kroniky farnosti a jiných materiálů, nás Pavel Šikula seznámil nejen s historií působení navštívených farářů v Jimramově, ale i s mnoha statistickými údaji a osobními vzpomínkami. V každém kostele vedl rozhovor s bývalým otcem farnosti a obě strany při vážném vzpomínání nešetřily četnými humornými zážitky. Zkrátka – atmosféra byla milá, srdečná, naplněná láskou, pokorou a radostí.

Od nejstaršího historického skvostu v Třebíči (Bazilika sv. Prokopa zapsaná na seznamu UNESCO) jsme doputovali až k novodobému rozestavěnému kostelu v Brně Lesné. Po vylíčení neuvěřitelné anabáze jeho úspěšného zrodu už nebylo těžké uvěřit na zázraky, které se děly a dějí. Jen je třeba je vidět, a to se nám v těch dvou dnech pouti podařilo.

Liba Králová

Share this Post