4. Mše svatá pro děti – 8. 12.

Marek Husák/ 8 prosince, 2019/ Dětské mše

Shlédnutí: 105

Svatá Anežka Česká

Příběh:

Anežka by byla dobrá panovnice. Hodně talentu zdědila po svém tatínkovi. Na rozdíl od něj ale nebyla tak prudká a naštvávací. Určitě by nevyvolávala války a nechtěla území za každou cenu. Vůbec se jí nelíbilo, jak někteří pánové žijí. Plýtvají bohatstvím, mají mnoho žen, opíjejí se a přejídají. Chtějí všechno jen pro sebe a na druhé nemyslí. Nelíbilo se jí, že kvůli hádce dvou panovníků musí jít celá země do války – a mnoho lidí při tom umře. Věřila, že všechno se dá domluvit i bez násilí. A určitě jí bylo líto i to, že její tatínek má spory s biskupem. Král by přece neměl vládnout církvi a neměl by o ní rozhodovat!

Anežka často vzpomínala, co se naučila v klášteře. Nebylo to jen čtení a psaní. To nejdůležitější, co v ní zůstalo, byla touha žít tak, jak si to přeje Bůh, a láska ke všem lidem okolo. Tím se chtěla ve svém životě řídit.

Anežka má velikou lásku vůči chudým. Ráno se halí do starého šedivého pláště, takového, jaký v zimě nosí chudí lidé, a spěchá ven ze spícího hradu. Strážní se na tu divnou osobu zdálky mračí. Náhle však poznávají princeznu, údivem otevírají pusu – a potom rychle i bránu. Anežka prochází ulicemi Starého Města pražského. Jde bosa jako ti ubožáci, co se tu choulí v mrazivé zimě. Rozdá jim něco k jídlu, drahocenný chléb. Když se pak vrací domů, zkřehlé nohy jí krvácejí. Zranila se o kameny a kusy ledu. Ještě více krvácí soucitem její dobré srdce. Jako princezna musí těmto chudákům pomáhat!

Úkol:

Vlastnosti člověka:

– zamysli se, jaké vlastnosti a charakter člověka jsou ti příjemné?

– jaké chování druhých lidí je ti nepříjemné?

– člověk umí být dobrý, ale i zlý. Už to dokážeš rozlišit. Následuj to dobré chování a snaž se vždy o dobrou náladu.

– umíš druhé obdarovat? Co by tvým kamarádům/kamarádkám udělalo největší radost?

Symbol:  Smajlíci

Nástěnka v kostele:

– po splnění úkolu namaluj na kousek papíru symbol smajlíků, přines jej při nejbližší příležitosti do kostela a nalep na nástěnku do příslušného pole. Bude se nám tak plnit nástěnka symboly připomínajícími svatou Anežku.

Příští dětská mše bude 12. ledna.

Share this Post