5. Mše svatá pro děti – 12. 1.

Marek Husák/ 12 ledna, 2020/ Dětské mše

Shlédnutí: 91

svatá Anežka Česká

Příběh:

V té době navštívili české země misionáři z Itálie. Misionáři jsou lidé, kteří šíří víru do míst, kde o Pánu Bohu nic nevědí, nebo kde potřebují ve víře povzbudit. Anežka se od nich dozvěděla o sv. Kláře. Moc se jí líbily její myšlenky.

Klára byla dcera italského rytíře. I ona se mohla dobře vdát a žít pohodlný život. Jenomže se setkala se svatým Františkem a moc si přála žít v chudobě a pomáhat lidem, kteří to potřebují. Dokonce utekla svému ženichovi těsně před svatbou a rychle, tajně vstoupila do řádu svatého Františka.

Nosila šaty z hrubé látky a spala na obyčejné zemi. Protože ale žila opravdově a milovala Boha, její myšlenky se roznesly po celé Evropě. A dostaly se také k Anežce, která bydlela asi o devět set kilometrů dál. Když se Klára dozvěděla o životě Anežky, byla tím velmi potěšena a chválila Boha. Anežce pak poslala některé věci, „Pater noster“, závoj, misku, z níž sama jídávala, a pohár. Anežka to velmi oddaně přijala. Skrze tyto předměty Bůh pro zásluhy svaté Kláry učinil mnoho zázraků. S Klárou si potom Anežka posílala dopisy, které je obě velmi posilovaly na cestě ke svatosti.

Úkol:

Lidé spolu komunikují:

– Anežka s Klárou si psaly dopisy, jaké máme dnes prostředky k psaní zpráv druhým? Jaký způsob používáš ty?

– dáváš přednost psaním zpráv před přímou komunikací z očí do očí?

– dostal jsi za poslední rok nějaký dopis? Pokud ano, od koho byl? Potěšil tě?

– co je dobré psát druhým lidem?

– napiš i ty dopis nějakému knězi, řeholníku nebo řeholnici, které znáš, ale jsou od tebe vzdáleni.

Symbol:  Dopis

Nástěnka v kostele:

– po splnění úkolu namaluj na kousek papíru symbol dopisu, přines jej při nejbližší příležitosti do kostela a nalep na nástěnku do příslušného pole. Bude se nám tak plnit nástěnka symboly připomínajícími svatou Anežku.

Příští dětská mše bude 9. února.

Share this Post