Tříkrálová sbírka 2020

Marek Husák/ 16 ledna, 2020/ Aktuality z farnosti Dalečín, Aktuality z farnosti Jimramov, Aktuality z farnosti Sulkovec

Shlédnutí: 128

Milé sestry, milí bratři, milé děti,

na začátku ledna proběhl v celé republice již 20. ročník Tříkrálové sbírky. Chtěl bych všem koledníkům, dobrovolníkům, spolupracovníkům a podporovatelům charitního díla poděkovat. Děkuji vám všem, kteří jste se vydali na cestu nejen do našich domovů, ale především na cestu k lidským srdcím. Děkuji vám za ochotu pomáhat potřebným svým úsilím a svými dary, děkuji i za to, že jste se nenechali odradit ani mnohdy nevlídným přijetím a počasím.

Organizátorům, všem asistentům a koordinátorům děkuji za čas věnovaný přípravě této akce i sčítání výsledků. A mé upřímné poděkování patří také vám všem, kteří jste do sbírky finančně přispěli. V loňském ročníku do sbírky lidé v brněnské diecézi darovali přes 28 milionů korun a podpořili tak služby a projekty Charity, které pomáhají lidem v nouzi. Na území celé České republiky výtěžek činil přes 119 milionů korun. Jaké jsou výsledky v letošním roce, můžete aktuálně sledovat na nových internetových stránkách www.trikralovasbirka.cz.

Ještě jednou vám všem srdečně děkuji za pomoc těm, kteří to potřebují, a provázím vás v modlitbě.

biskup Vojtěch

Výsledky sbírky v obcích

Jimramov 32 943 Kč

Trhonice 6562 Kč

Jimramovské Pavlovice 7970 Kč

Ubušín 3220 Kč

Věcov 15 564 Kč

Strachujov 3310 Kč

Borovnice 6983 Kč

Míchov 6800 Kč

Dalečín 26 111 Kč

Velké Janovice 9945 Kč

Sulkovec a Polom 13 791 Kč

Nyklovice 9602 Kč

Ubušínek 8647 Kč

Součet za farnost Jimramov, Dalečín a Sulkovec 151 448 Kč.

Děkujeme všem dárcům i tříkrálovým koledníkům.

Share this Post