7. Mše svatá pro děti – 8. 3.

Marek Husák/ 8 března, 2020/ Dětské mše

Shlédnutí: 62

svatá Anežka Česká

Příběh:

Hlavní město Království českého je plné slavnostního ruchu a shonu. Sedm biskupů se do Prahy sjelo z okolních krajů! A co knížat a pánů a rytířů! A ostatního lidu? Nepočítaně! Na březích Vltavy není k hnutí, každý chce vidět – koho? Krále a královnu? Ó ne! Koho tedy? Přece jejich krásnou dceru, princeznu Anežku!

Považte, ta nejvzdělanější, nejmoudřejší dívka z celého království dnes odloží roucho princezny, Své dlouhé krásné vlasy si nechá ostříhat, hlavu jí přikryjí závojem, oblékne prostý oděv řeholnice. V klášteře, který za své poslední peníze nechala postavit, se bude starat o chudé a nemocné.

Do Anežčina kláštera přicházejí různé návštěvy. Dvě pražské dívky pozorují Anežku, která obvazuje rány nemocným. „Jak je Anežka od těch žebráků špinavá,“ mračí se jedna, „proč nezůstala princeznou? Mohla chodit v krásných šatech!“ „Navíc to tu ošklivě páchne,“ drží si nos druhá, „ta Anežka je ale hloupá!“

Anežka je slyší, ale nezlobí se na ně. To, co tu dívky vidí očima a cítí nosem, skutečně není hezké. Kdyby jim však mohla otevřít svou duši, ukázat jim velikou radost z toho dobrého, co tu koná! Anežka se v srdci za dívky modlí. Kéž jednou pochopí, že to nejkrásnější se nedá vidět očima!

Úkol:

Boží blízkost:

– rozmluvu s Bohem nazýváme modlitbou. Modlíš se pravidelně?

– jaké modlitby znáš a kterou se modlíš nejraději?

– kterou modlitbu by ses rád naučil?

– za co chceš Bohu poděkovat?

– za co bys Boha poprosil?

– zkus vymyslet svou modlitbu a pomodlete se ji společně večer.

Symbol:  Klášter

Nástěnka v kostele:

– po splnění úkolu namaluj na kousek papíru symbol kláštera, přines jej při nejbližší příležitosti do kostela a nalep na nástěnku do příslušného pole. Bude se nám tak plnit nástěnka symboly připomínajícími svatou Anežku.

Příští dětská mše bude 19. dubna

Share this Post