Požehnané Velikonoce

Jana Novotná/ 12 dubna, 2020/ Nejnovější příspěvky

Shlédnutí: 988

Přejeme Vám požehnané svátky, radost, pokoj, zdraví a Boží blízkost

o. Marek, jáhen Pavel a jáhen Ladislav

Pozdrav od o. Marka ke shlédnutí:

Přání od pana jáhna Ladislava:

Slůvko od pana jáhna Pavla:

Share this Post