Informace k bohoslužbám – individuální duchovní péči

Marek Husák/ 25 dubna, 2020/ Aktuality z farnosti Dalečín, Aktuality z farnosti Jimramov, Aktuality z farnosti Sulkovec

Shlédnutí: 116

Na začátek bych chtěl říci, že pro mnohé z vás situace bude pokračovat jako doposud (mše on-line, v televizi, rozhlase). A je dobře, že se opatření dodržují. Vyzývám i dále k opatrnosti a obezřetnosti, zvláště ty, kteří spadají do ohrožených skupin (starší lidé, onkologicky nemocní, astmatici, kardiaci, diabetici…). Nabízí se nám však nové možnosti.

Vzhledem k rozvolňovacím opatřením, které přijala vláda České republiky a které jsou platné od pátku 24. 4. 2020, jsou bohoslužby v kostelích možné. Platí pro ně však následující pravidla: maximální počet osob, které mohou být přítomny ve svatostánku, byl stanoven na maximálně 15, věřící musejí dodržovat od sebe odstup minimálně 2 m a samozřejmě všichni musí mít roušky.

Abychom dodrželi výše uvedená omezení a není jednoduché vybírat “pouze” patnáct lidí, plánuji na neděle sloužit bohoslužby přednostně pro rodiny, které mají ten den objednanou mši svatou. Je však nutné telefonicky se se mnou domluvit předem.

Rovněž chci být již tuto neděli 26. 4. 2020 k dispozici alespoň k rozhovorům, zpovědím, tzv. individuální duchovní péči, jak ji definuje Vláda. Kostel v Jimramově bude otevřen od 15 hodin. Prosím o dodržování všech uvedených pravidel, rozestupů a maximálního počtu 15 lidí. Kdyby snad měl být tento počet překročen, využijte čas k návštěvě hřbitova nebo počkejte před kostelem.

Ve všední den začnou probíhat bohoslužby jako obvykle, samozřejmě do počtu 15 osob. Bohoslužby z menších kaplí budou přesunuty do farních kostelů. Před každou bohoslužbou budu k dispozici ke svátosti smíření. Tam také platí pravidlo, že se zpovídat nemůže ve zpovědnicích, ale pouze zpovědních místnostech, příp. na jiném vhodném místě (přímo v kostele, zákristii apod.).

Situace se neustále vyvíjí, sledujme aktuální nařízení. Přesto pevně věřím, že se v dohledné době vrátíme k běžnému režimu.

Share this Post