9. Mše svatá pro děti – 17. 5.

Marek Husák/ 17 května, 2020/ Dětské mše

Shlédnutí: 94

svatá Anežka Česká

Příběh:

Klášter, který Anežka založila, vedla celých 47 let. V době, kdy se lidé nedožívali moc vysokého věku, už Anežce bylo skoro sedmdesát let. Cítila, že brzy zemře. Už předem věděla, že to bude v postní době. Stalo se to 2. března 1282 kolem třetí hodiny odpoledne, v hodinu, kdy také zemřel Pán Ježíš.

Celé dva týdny leželo tělo Anežky v rakvi, aby se s ní mohli lidé rozloučit, pomodlit se u ní, poprosit o přímluvu. Ale také proto, že se nenašel kněz, který by ji pohřbil. Proč? Bylo to za braniborské okupace a báli se, že z toho budou nepokoje. Nemohli proto najít žádného dosti reprezentativního kněze či biskupa, který by pohřbil královskou dceru.

Po dvou týdnech se Anežka konečně dočkala. Pohřbili ji v kapli Panny Marie v Anežském klášteře. Jenomže její tělo se ztratilo. Říká se, že spolusestry ho několikrát přemisťovaly. Nejprve proto, že se bály povodní a toho, že by kosti Anežky odnesla velká voda. Později se zase bály cizích vojáků, aby hrob a její kosti nezničili. Jasné je, že dodnes nevíme, kde je Anežka Česká pohřbena, a že i dnes, po mnoha stoletích, archeologové její tělo hledají. Říká se totiž, že až se její kosti najdou, lidem v naší zemi se povede dobře.

Jediné, co nám z Anežky zbylo, je její zub. Ten zub byl vyjmutý z čelisti, která je ve Španělsku, v klášteře Escorial. Je schovaný v ozdobné zlaté schránce v klášteře řádu Křižovníků.

Úkol:

Smrtí vstupujeme do věčného života:

– k našemu životu patří i čas umírání. Byl jsi někdy na pohřbu?

– tělo sv. Anežky nemáme. Víš ale, kde je pohřbený tvůj křestní patron?

– zvláště o dušičkách chodíme navštívit hroby svých příbuzných. Můžeme tam ale chodit celý rok. Natrhej kytku a dones ji na váš hrob.

– pomodli se za své zemřelé příbuzné.

Symbol:  Zub

– po splnění úkolu namaluj na kousek papíru symbol zubu, přines jej při nejbližší příležitosti do kostela a nalep na nástěnku do příslušného pole. Bude se nám tak plnit nástěnka symboly připomínajícími svatou Anežku.

Příští dětská mše bude 14. června

Share this Post