Neděle

1. 7.

Za rodiče Bártovy, Klodnerovy a Josefa Korábka
Čtvrtek

5. 7.

Za Věru, Františka a Jiřího Tomáškovy a za Boží ochranu a pomoc v nemoci
Neděle

8. 7.

Poděkování za dar života s prosbou za Boží ochranu rodiny Brožové a duše v očistci
Čtvrtek

12. 7.

Za rodiče Kučerovy, děti a duše v očistci
Neděle

15. 7.

Za farníky
Čtvrtek

19. 7.

Za Karla Cibulku, rodiče a rodinu Dovínovu
Čtvrtek

26. 7.

Za Annu Jandlovu, manžela a dceru
Neděle

29. 7.

Za Zdeňka a Blažeje Andrlíkovy
Neděle

5. 8.

Za Pavla Schaffera a rodiče
Neděle

12. 8.

Za Aloise Jílka, rodiče a sourozence
Neděle

19. 8.

Za Františka a Ludmilu Dvořákovy, rodiče, zetě Bohuslava a duše v očistci
Čtvrtek

23. 8.

Za živou a + rodinu Krčilovu, Brdíčkovu a Jílkovu
Čtvrtek

30. 8.

Za Františka Marečka, rodiče a duše v očistci
Neděle

2. 9.

Za živou a + rodinu Marečkovu, Omastovu a Švandovu
Čtvrtek

6. 9.

Za živou a + rodinu Jandlovu a Šebestovu
Neděle

9. 9.

Za rodinu Smolíkovu a Břenkovu a duše v očistci
Čtvrtek

13. 9.

Za Františka Kudu, živou a + rodinu Kudovu a Hejníkovu
Čtvrtek

20. 9.

Za Annu Jandlovu, manžela a dceru
Čtvrtek

27. 9.

Za Emila Jílka, manželku, syna Járu a Josefa Gregora
Pátek

28. 9.

Za P. Václava Holase a za všechny živé i zemřelé kněze působící v naší farnosti
Čtvrtek

4. 10.

Za farníky
Neděle

7. 10.

Za Františka a Ludmilu Dvořákovy, rodiče, sourozence a živou rodinu
Čtvrtek

11. 10.

Za Žofii Břenkovu, manžela, dceru a duše v očistci
Neděle

14. 10.

Za Jiřinu Stloukalovu, rodiče a sestry
Čtvrtek

18. 10.

Za Josefa a Josefu Marečkovy a celou živou i + rodinu
Neděle

21. 10.

Za Karla Jílka, manželku, rodiče a na poděkování za nový život
Čtvrtek

25. 10.

Poděkování za 50 společných let
Čtvrtek

1. 11.

Za Františka Kudu a duše v očistci
Pátek

2. 11.

Za Svatého Otce a na jeho úmysly
Neděle

4. 11.

Za rodiče Schafferovy a Ehrenbergerovy a duše v očistci
Čtvrtek

8. 11.

Za Bohuslava a Marii Ježkovy a syna Bohuslava
Neděle

11. 11.

Za Jaroslava Krčila, manželku, rodiče a sourozence
Čtvrtek

15. 11.

Za Emila Jílka, manželku, Járu, rodiče a duše v očistci
Neděle

18. 11.

Za rodinu Andrlíkovu, Hanusovu a Sýkorovu
Čtvrtek

22. 11.

Za rodiče Krčilovy, rodinu Fojtovu a všechny živé i + příbuzné
Čtvrtek

29. 11.

Za Květu a Jaroslava Krčilovy
Neděle

2. 12.

Za Helenu Popelkovu, rodiče a sestry
Čtvrtek

6. 12.

Za rodinu Smolíkovu, Břenkovu a duše v očistci
Neděle

9. 12.

Za Jaroslava Jílka, manželku, jejich sourozence a duše v očistci
Čtvrtek

13. 12.

Za živou a + rodinu Bártovu a Klodnerovu
Neděle

16. 12.

Za rodiče Preislerovy, syna a za rodinu Břenkovu
Čtvrtek

20. 12.

Za Karla Cibulku a rodinu Dovinovu
Úterý

25. 12.

Za P. Josefa Jandla
Neděle

30. 12.

Za Miroslava Proseckýho, manželku, živou a + rodinu