Sbírka brambor pro Olomoucký seminář

Sbírka brambor pro Olomoucký seminář

Shlédnutí: 71     Máme tu podzim a jako každý rok, tak i letos, se opět koná sbírka brambor pro Olomoucký seminář. Chcete-li přispět, laskavě prosíme, přineste brambory a jiné dary semináři na faru v Jimramově. Sbírka bude ukončena v pondělí 21. října v poledne. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.

Pozvánka na setkání se spisovatelem Milošem Doležalem

Shlédnutí: 24Obec Velké Janovice Vás srdečně zve na setkání s básníkem, spisovatelem a publicistou Milošem Doležalem, které se uskuteční v pondělí 28. října 2019 v 17:30 hodin ve společenské místnosti OÚ Velké Janovice. Součástí bude výklad a autorské čtení z jeho knih o P. Josefu Toufarovi, číhošťském faráři, zavražděném v roce 1950 příslušníky komunistické StB.

Farní snídaně v Sulkovci

Farní snídaně v Sulkovci

Shlédnutí: 19Ve čtvrtek 10. 10. bude mše svatá v Sulkovci již ráno v 7:00, následovat bude setkání farníků s přednáškou na téma Istanbul a liturgie východu na obecním úřadě v Sulkovci. Navážeme tak na předešlá 2 setkání. Farníci z ostatních farností mohou využít ráno autobus jedoucí v 6:20 z Dalečína přes Jimramov do Sulkovce. Odvoz zajistíme. Všichni jste srdečně zváni.

Den otce Pia

Shlédnutí: 212    V neděli 22.9.2019 jsme v kostele Narození Panny Marie v Jimramově při mši svaté přivítali Mons. Carmelo Pellegrino, který sloužil mši svatou u příležitosti výročí otce Pia z Pietrelciny. Promluva: Mons. Carmelo Pellegrino, italský kněz ze sekulárního institutu Servi della Sofferenza Překlad kázání: R.D. Marek Husák Překlad přednášky: Mons. Karel Orlita   Videozáznam ze mše pořídil p. Jiří Semerád. Záznam mše svaté si můžete prohlédnout zde. Záznam kázání si můžete prohlédnout zde. Záznam promluvy si můžete prohlédnout zde. Autor fotografií: Ing. Pavel Šikula

Malá ochutnávka z připravované Žárovky č. 42 – Pěší pouť na Velehrad

Shlédnutí: 75     Napsala paní Jitka Čechová. Léto je čas prázdnin, dovolených, ale také tradičně se třetí srpnový týden putuje pěší poutí na Velehrad. Po pěkné loňské zkušenosti jsem letos vyrazila podruhé. Letošní, již XIX. pouť se konala na poděkování sv. Cyrilu a Metoději, otcům naší víry, ale také sv. Anežce za 30 let svobody. Modlitbami jsme při ní prosili za rodiny, mládež, církev, za náš národ i Evropu. Každý z nás nesl také osobní úmysly, za které chtěl obětovat pouť a těžkosti s ní spojené. Pro mě osobně byla pouť krásným zážitkem společenství lidí, jejichž středem života je Bůh. Při společných modlitbách, zpěvu, naslouchání

Read More

Výuka náboženství ve školách

Shlédnutí: 64V Jimramově každý týden ve čtvrtek pro 1. a 2. třídu – od 11:45 hodin pro 3. a 4. třídu – od 12:20 hodin pro 5. až 9. třídu – od 13:00 hodin Ve Věcově každý týden ve čtvrtek od 13:35 do 14:20 hodin V Dalečíně každý týden v pátek pro 1. a 2. třídu – od 13:00 hodin pro 3. až 5. třídu – od 13:30 hodin

Zvonění zvonů v sobotu 21. září v 18 hodin

Shlédnutí: 72Evropské zvony se rozezní v sobotu 21. 9. 2019 v 18 hodin na oslavu Mezinárodního dne míru Dne 21. září si naše společnost připomíná Mezinárodní den míru. Tento den v rámci Evropského roku kulturního dědictví proběhne další ročník akce „A zvony zvoní“, která má  za cíl v jeden okamžik rozeznít v celé Evropě co největší počet  zvonů na zdůraznění nesmírné hodnoty míru a významu společně sdíleného kulturního dědictví. Na stránce https://sharingheritage.de/kulturerbejahr/europaweites-glockenlaeuten/ je možno si pohlédnout, která místa v Evropě byla do této společné akce zapojena v loňském roce.

Fond PULS

Shlédnutí: 79V měsíci září oslaví fond Puls své druhé narozeniny. Tato velká rodina malých dárců se již rozrostla na více než 3200 donátorů, kteří v letošním roce darovali již 4,1 mil. Kč. Jsme rádi, že s Vámi můžeme sdílet tuto narozeninovou radost, a chceme Všem našim podporovatelům, zvláště donátorům poděkovat. Staňte se spolu s námi PULSem diecéze! Přihlásit se můžete na www.donator.cz nebo prostřednictvím přihlášky v kostele. Více informací najdete v přiloženém materiálu nebo na stránkách donator.cz