Příprava vydání farního časopisu Žárovka č. 43

Shlédnutí: 59Jak ten čas běží! Opět jsme začali s přípravami na vydání nového čísla našeho farního časopisu Žárovka. Již v dáli začíná Žárovka pomalu blikat, a proto neváhejte a posílejte své příspěvky na adresu sikula.jimramov@seznam.cz, abychom ji opět plnohodnotně rozsvítili. Uzávěrka pro doručení příspěvků je 12. 2. 2020. Redakční rada.