Farní tábor 2020 – zrušen!

Shlédnutí: 56 Milí táborníci,  letošní plánovaný farní tábor, který by se měl uskutečnit 11.-18. července 2020 v Netíně se konat nebude. V pátek 15.5. vydalo ministerstvo zdravotnictví podmínky pro konání letních táborů. Netínská fara, která loni splňovala podmínky pro tábor, letos již nevyhovuje. A i kdyby vyhovovala, tábor by se podobal ne táboru farnímu, ale koncentračnímu s omezováním svobody pohybu se spoustou nových příkazů a zákazů. Jako hlavní vedoucí ze sebe nechci udělat drába abych vám i sobě znechutil jeden týden prázdnin. Ale nebuďte smutní a sledujte o prázdninách farní stránky. Možná, že se tam objeví pozvání na nějakou farní akci právě pro vás.

Read More

Životní jubileum o. Pavla Haluzy

Shlédnutí: 69Tuto sobotu 23. 5. 2020 oslaví významné životní jubileum o. Pavel Haluza. Touto cestou si mu k jeho 60. narozeninám dovolujeme gratulovat a přejeme mu do dalších let hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a Božího požehnání. Pamatujme na něj v tento den rovněž i v našich modlitbách.

Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha „CESTOU SVĚTLA“

Shlédnutí: 107Milé sestry, milí bratři, tento list jsem začal připravovat ještě před vypuknutím pandemie COVID-19 a přál jsem si vás v něm pozdravit na začátku velikonoční doby a povzbudit k radostnému a důvěrnému životu ve vzájemném společenství s Kristem, vítězem nad smrtí a zlem i v našem životě. Mezitím se udály věci, které si vynutily mnohé zásadní změny v prožívání každodenních zvyklostí. Jak budou tyto změny trvalé a jestli se vše po čase vrátí k původnímu stavu, ví jen Bůh. Je však pravděpodobné, že mnoho věcí bude zcela jiných. Doba, která čeká před námi, přinese jedinečnou příležitost a možnost – vše otevřít Duchu Svatému.

Read More

Korunka k Božímu milosrdenství v pátek v 15:00

Shlédnutí: 134Zvu Vás na modlitbu Korunky k Božímu milosrdenství tento pátek v 15:00. Přenos bude on-line. Přidat se můžete také dodatečně spuštěním videa. Odkaz na sledování je níže: https://youtu.be/kxYn8dASyEc Korunka se modlí na růženci:Začíná znamením kříže: „Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“ a pokračuje modlitbami: Otče náš, Zdrávas, Věřím v Boha. Dále se pětkrát opakuje desátek, složený z modlitby (na zrnkách pro Otče náš): „Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši a Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa.“ A desetkrát se opakuje věta (na zrnkách pro Zdrávas): „Pro jeho bolestné

Read More

Nabídka nouzové pomoci pro seniory Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Shlédnutí: 60I psychologická pomoc je v této chvíli velmi důležitá. Níže jsou kontakty na linky důvěry v rámci naší republiky: https://blansko.charita.cz/co-delame/jsem-v-krizi/linka-duvery/?fbclid=IwAR1MnUcfZBc1MaihB5XjX8QWBxGpamHqldiZB7ytoI_Su83-6BmX9QcgMds https://www.stred.info/cs/?category=rodina&page=linka-duvery-stred-2&fbclid=IwAR3mnk7WsiO3aVSL_9OYS-n9LW7WKmIBZXIY0Ih5BPSXNt8a8BTm-RepNRY

Biskup Cikrle vyhlásil celodenní půst

Shlédnutí: 107Ve svém rozhodnutí dne 12. března 2020 v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 vyhlásil brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle pro brněnskou diecézi na úterý 17. března „vědomý a citelný celodenní půst“. Biskup Cikrle mezi jiným uvádí: „ Prosím každého z vás, abychom se spojili každý večer ve 20.00 hodin modlitbou růžence. Ať je tato modlitba nesena úmyslem na zastavení pandemie koronaviru a k ochraně našich rodin. A ještě vás vybízím k vědomému a citelnému celodennímu postu, případně k almužně na dobrý účel, a to v úterý 17. března. Tento den budu takto prožívat spolu s vámi. Milí sestry a bratři, nepropadejme panice a malomyslnosti, i v

Read More

Sledování bohoslužeb

Shlédnutí: 163 Bohoslužby lze sledovat na stanici Noe nebo poslouchat na rádiu Proglas. Česká televize bude nově vysílat bohoslužby na programu ČT2. Bližší informace naleznete zde. Chci vám nabídnout i další možnost ke sledování bohoslužeb. Lze to i prostřednictvím internetu, konkrétně aplikace youtube. Pro ty z vás, kteří vlastníte chytrou televizi, je to o to snazší, že nemusíte zapínat počítač a pustit si přenos přímo na ní. Tuto možnost nabízí mnoho farností. Přehled všech bohoslužeb najdete na webu mseonline.cz a dalších duchovních aktivit na webu clovekavira.cz. Třeba na webových stránkách farnosti Blansko najdete stránku online přenos, kde se dozvíte kdy se bude vysílat a

Read More