Kanonizační proces Jana Buly a Václava Drboly

Shlédnutí: 75Na konci nedělní mše svaté (19.7.2020) jsme byli seznámeni prostřednictvím bohoslovce Josefa Janouška s probíhajícím procesem kanonizace dvou kněžských osobností – Janem Bulou († 1952) a Václavem Drbolou († 1951), kteří se stali v 50. letech minulého století oběťmi represí komunistického režimu. Více o průběhu jejich kanonizačního procesu se můžete dozvědět na webových stránkách http://kanonizace.biskupstvi.cz/cz/index.php?page=uvod O jejich mučednickém životě je od dubna letošního roku také vydáván bulletin „Testimonium martyrii – Bulletin o tom, jak věřil Jan Bula a Václav Drbola“. Jeho elektronickou verzi lze shlédnout popř. si stáhnout z odkazu zde. Pokud byste měli zájem o odebírání tištěné verze bulletinu, dejte vědět o.

Read More

Farní tábor 2020 – zrušen!

Shlédnutí: 112 Milí táborníci,  letošní plánovaný farní tábor, který by se měl uskutečnit 11.-18. července 2020 v Netíně se konat nebude. V pátek 15.5. vydalo ministerstvo zdravotnictví podmínky pro konání letních táborů. Netínská fara, která loni splňovala podmínky pro tábor, letos již nevyhovuje. A i kdyby vyhovovala, tábor by se podobal ne táboru farnímu, ale koncentračnímu s omezováním svobody pohybu se spoustou nových příkazů a zákazů. Jako hlavní vedoucí ze sebe nechci udělat drába abych vám i sobě znechutil jeden týden prázdnin. Ale nebuďte smutní a sledujte o prázdninách farní stránky. Možná, že se tam objeví pozvání na nějakou farní akci právě pro vás.

Read More

Životní jubileum o. Pavla Haluzy

Shlédnutí: 122Tuto sobotu 23. 5. 2020 oslaví významné životní jubileum o. Pavel Haluza. Touto cestou si mu k jeho 60. narozeninám dovolujeme gratulovat a přejeme mu do dalších let hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a Božího požehnání. Pamatujme na něj v tento den rovněž i v našich modlitbách.

Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha „CESTOU SVĚTLA“

Shlédnutí: 128Milé sestry, milí bratři, tento list jsem začal připravovat ještě před vypuknutím pandemie COVID-19 a přál jsem si vás v něm pozdravit na začátku velikonoční doby a povzbudit k radostnému a důvěrnému životu ve vzájemném společenství s Kristem, vítězem nad smrtí a zlem i v našem životě. Mezitím se udály věci, které si vynutily mnohé zásadní změny v prožívání každodenních zvyklostí. Jak budou tyto změny trvalé a jestli se vše po čase vrátí k původnímu stavu, ví jen Bůh. Je však pravděpodobné, že mnoho věcí bude zcela jiných. Doba, která čeká před námi, přinese jedinečnou příležitost a možnost – vše otevřít Duchu Svatému.

Read More

Korunka k Božímu milosrdenství v pátek v 15:00

Shlédnutí: 154Zvu Vás na modlitbu Korunky k Božímu milosrdenství tento pátek v 15:00. Přenos bude on-line. Přidat se můžete také dodatečně spuštěním videa. Odkaz na sledování je níže: https://youtu.be/kxYn8dASyEc Korunka se modlí na růženci:Začíná znamením kříže: „Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“ a pokračuje modlitbami: Otče náš, Zdrávas, Věřím v Boha. Dále se pětkrát opakuje desátek, složený z modlitby (na zrnkách pro Otče náš): „Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši a Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa.“ A desetkrát se opakuje věta (na zrnkách pro Zdrávas): „Pro jeho bolestné

Read More