Pozvánka na přednášku v jimramovské Sokolovně – neděle 17. 11. 2019 v 17.00 hodin

Shlédnutí: 70 Farní sbor ČCE v Jimramově ve spolupráci s Úřadem městyse Jimramov pořádá dne 17.11.2019 v 17 hodin v jimramovské Sokolovně promítání filmu „Něžná revoluce“. Následovat bude beseda o událostech v roce 1989 v Jimramově. Promluví Pavel Šikula. Zváni jsou všichni, pamětníci, aby vzpomněli, ti, kteří to nezažili, aby slyšeli, jak probíhaly tyto důležité události v Jimramově. Z důvodu časového souběhu akcí začne přednáška s filmem, až skončí zvonění zvonů.

Zvonění zvonů 17. listopadu 2019

Shlédnutí: 52 Výzva ke zvonění zvonů 17. listopadu 2019 V listopadu letošního roku si naše společnost připomíná 30. výročí pádu komunistického režimu, totality, která po dlouhá desetiletí devastovala naši zemi. Na Českou biskupskou konferenci se obrátila organizace Post Bellum s prosbou, zda by se naše farnosti mohly připojit k oslavě tohoto výročí zvoněním na kostelní zvony v neděli 17. listopadu. Prosíme tímto všechny duchovní správce, aby zajistili, aby se v neděli 17. listopadu, symbolicky v 17 hodin 11 minut rozezněly kostelní zvony jako připomínka listopadových událostí roku 1989. P. ThLic. Ing. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR generální sekretář České biskupské konference Zvonění je součástí oslav „Nezapomeňme“, které Paměť národa organizuje

Read More

Pozvánka na setkání se spisovatelem Milošem Doležalem

Shlédnutí: 66Obec Velké Janovice Vás srdečně zve na setkání s básníkem, spisovatelem a publicistou Milošem Doležalem, které se uskuteční v pondělí 28. října 2019 v 17:30 hodin ve společenské místnosti OÚ Velké Janovice. Součástí bude výklad a autorské čtení z jeho knih o P. Josefu Toufarovi, číhošťském faráři, zavražděném v roce 1950 příslušníky komunistické StB.

Sbírka brambor pro Olomoucký seminář

Sbírka brambor pro Olomoucký seminář

Shlédnutí: 102     Máme tu podzim a jako každý rok, tak i letos, se opět koná sbírka brambor pro Olomoucký seminář. Chcete-li přispět, laskavě prosíme, přineste brambory a jiné dary semináři na faru v Jimramově. Sbírka bude ukončena v pondělí 21. října v poledne. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.

Farní snídaně v Sulkovci

Farní snídaně v Sulkovci

Shlédnutí: 40Ve čtvrtek 10. 10. bude mše svatá v Sulkovci již ráno v 7:00, následovat bude setkání farníků s přednáškou na téma Istanbul a liturgie východu na obecním úřadě v Sulkovci. Navážeme tak na předešlá 2 setkání. Farníci z ostatních farností mohou využít ráno autobus jedoucí v 6:20 z Dalečína přes Jimramov do Sulkovce. Odvoz zajistíme. Všichni jste srdečně zváni.

Den otce Pia

Shlédnutí: 285    V neděli 22.9.2019 jsme v kostele Narození Panny Marie v Jimramově při mši svaté přivítali Mons. Carmelo Pellegrino, který sloužil mši svatou u příležitosti výročí otce Pia z Pietrelciny. Promluva: Mons. Carmelo Pellegrino, italský kněz ze sekulárního institutu Servi della Sofferenza Překlad kázání: R.D. Marek Husák Překlad přednášky: Mons. Karel Orlita   Videozáznam ze mše pořídil p. Jiří Semerád. Záznam mše svaté si můžete prohlédnout zde. Záznam kázání si můžete prohlédnout zde. Záznam promluvy si můžete prohlédnout zde. Autor fotografií: Ing. Pavel Šikula

Malá ochutnávka z připravované Žárovky č. 42 – Pěší pouť na Velehrad

Shlédnutí: 104     Napsala paní Jitka Čechová. Léto je čas prázdnin, dovolených, ale také tradičně se třetí srpnový týden putuje pěší poutí na Velehrad. Po pěkné loňské zkušenosti jsem letos vyrazila podruhé. Letošní, již XIX. pouť se konala na poděkování sv. Cyrilu a Metoději, otcům naší víry, ale také sv. Anežce za 30 let svobody. Modlitbami jsme při ní prosili za rodiny, mládež, církev, za náš národ i Evropu. Každý z nás nesl také osobní úmysly, za které chtěl obětovat pouť a těžkosti s ní spojené. Pro mě osobně byla pouť krásným zážitkem společenství lidí, jejichž středem života je Bůh. Při společných modlitbách, zpěvu, naslouchání

Read More

Výuka náboženství ve školách

Shlédnutí: 83V Jimramově každý týden ve čtvrtek pro 1. a 2. třídu – od 11:45 hodin pro 3. a 4. třídu – od 12:20 hodin pro 5. až 9. třídu – od 13:00 hodin Ve Věcově každý týden ve čtvrtek od 13:35 do 14:20 hodin V Dalečíně každý týden v pátek pro 1. a 2. třídu – od 13:00 hodin pro 3. až 5. třídu – od 13:30 hodin