Farní tábor 2020 – zrušen!

Shlédnutí: 58 Milí táborníci,  letošní plánovaný farní tábor, který by se měl uskutečnit 11.-18. července 2020 v Netíně se konat nebude. V pátek 15.5. vydalo ministerstvo zdravotnictví podmínky pro konání letních táborů. Netínská fara, která loni splňovala podmínky pro tábor, letos již nevyhovuje. A i kdyby vyhovovala, tábor by se podobal ne táboru farnímu, ale koncentračnímu s omezováním svobody pohybu se spoustou nových příkazů a zákazů. Jako hlavní vedoucí ze sebe nechci udělat drába abych vám i sobě znechutil jeden týden prázdnin. Ale nebuďte smutní a sledujte o prázdninách farní stránky. Možná, že se tam objeví pozvání na nějakou farní akci právě pro vás.

Read More

Životní jubileum o. Pavla Haluzy

Shlédnutí: 69Tuto sobotu 23. 5. 2020 oslaví významné životní jubileum o. Pavel Haluza. Touto cestou si mu k jeho 60. narozeninám dovolujeme gratulovat a přejeme mu do dalších let hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a Božího požehnání. Pamatujme na něj v tento den rovněž i v našich modlitbách.

Májová – Litanie loretánská

Shlédnutí: 118Začal nám měsíc květen a s ním i úcta k Panně Marii. Než budou moci probíhat společné májové, vyzývám k soukromým modlitbám k Panně Marii. Jednou z takových pobožností k Panně Marii je i Litanie loretánská, v Kancionále ji najdete pod číslem 067. Níže je odkaz na záznam modlitby: https://youtu.be/SovwWyKKhoU

Informace k bohoslužbám – individuální duchovní péči

Shlédnutí: 116Na začátek bych chtěl říci, že pro mnohé z vás situace bude pokračovat jako doposud (mše on-line, v televizi, rozhlase). A je dobře, že se opatření dodržují. Vyzývám i dále k opatrnosti a obezřetnosti, zvláště ty, kteří spadají do ohrožených skupin (starší lidé, onkologicky nemocní, astmatici, kardiaci, diabetici…). Nabízí se nám však nové možnosti. Vzhledem k rozvolňovacím opatřením, které přijala vláda České republiky a které jsou platné od pátku 24. 4. 2020, jsou bohoslužby v kostelích možné. Platí pro ně však následující pravidla: maximální počet osob, které mohou být přítomny ve svatostánku, byl stanoven na maximálně 15, věřící musejí dodržovat od sebe odstup

Read More

Žehnání pokrmů o Velikonocích

Shlédnutí: 142Boží hod velikonoční – Žehnání pokrmů Žehnání pokrmů o Velikonocích souvisí se starou postní praxí, která zapovídala požívání nejen masa, ale i vajec a sýra. Zvláštní symboliku má velikonoční vejce – symbol života.Žehnací modlitbu pronáší zpravidla otec rodiny, úryvek z Písma může číst někdo jiný. Žehnací modlitbu neprovází ani znamení kříže, ani kropení svěcenou vodou. Přečtěte si jeden ze tří nabízených úryvků z Písma: Gn 1,27–31a: Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu ho stvořil; stvořil je jako muže a ženu. Bůh jim požehnal slovy: „Ploďte a množte se, naplňte zemi a podmaňte si ji! Vládněte nad mořskými rybami, nad nebeskými

Read More

Vysílání pro mladé na TV Noe

Shlédnutí: 60Vzhledem ke zrušení Diecézních setkání mládeže proběhne v sobotu 4. 4. v 17.00 hodin v TV Noe Studio Vstaň!, které budou moderovat Kamil Strak, ředitel Sekce pro mládež a kolegyně z brněnského DCM Jitka Tesařová. Nalaď si studio Vstaň! na TV Noe v televizi, na internetu www.tvnoe.cz nebo YT a užij si alespoň takto setkání mládeže. Zde jsou pozvánky na FB: https://www.facebook.com/dcmbrno/ nebo na webu: http://mladez.biskupstvi.cz/dsm/2020/04/01/studio-vstan/ Shlédnout si můžeš také slovo otce biskupa Vojtěcha: https://www.facebook.com/dcmbrno/videos/531623714206523/ Začíná nám tak týden modliteb za mládež, více na odkaze, kde si můžeš stáhnout i brožurku s modlitbami: https://tmm.signaly.cz/rubrika/2020