Informace k bohoslužbám – individuální duchovní péči

Shlédnutí: 134Na začátek bych chtěl říci, že pro mnohé z vás situace bude pokračovat jako doposud (mše on-line, v televizi, rozhlase). A je dobře, že se opatření dodržují. Vyzývám i dále k opatrnosti a obezřetnosti, zvláště ty, kteří spadají do ohrožených skupin (starší lidé, onkologicky nemocní, astmatici, kardiaci, diabetici…). Nabízí se nám však nové možnosti. Vzhledem k rozvolňovacím opatřením, které přijala vláda České republiky a které jsou platné od pátku 24. 4. 2020, jsou bohoslužby v kostelích možné. Platí pro ně však následující pravidla: maximální počet osob, které mohou být přítomny ve svatostánku, byl stanoven na maximálně 15, věřící musejí dodržovat od sebe odstup

Read More

Žehnání pokrmů o Velikonocích

Shlédnutí: 161Boží hod velikonoční – Žehnání pokrmů Žehnání pokrmů o Velikonocích souvisí se starou postní praxí, která zapovídala požívání nejen masa, ale i vajec a sýra. Zvláštní symboliku má velikonoční vejce – symbol života.Žehnací modlitbu pronáší zpravidla otec rodiny, úryvek z Písma může číst někdo jiný. Žehnací modlitbu neprovází ani znamení kříže, ani kropení svěcenou vodou. Přečtěte si jeden ze tří nabízených úryvků z Písma: Gn 1,27–31a: Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu ho stvořil; stvořil je jako muže a ženu. Bůh jim požehnal slovy: „Ploďte a množte se, naplňte zemi a podmaňte si ji! Vládněte nad mořskými rybami, nad nebeskými

Read More

Vysílání pro mladé na TV Noe

Shlédnutí: 71Vzhledem ke zrušení Diecézních setkání mládeže proběhne v sobotu 4. 4. v 17.00 hodin v TV Noe Studio Vstaň!, které budou moderovat Kamil Strak, ředitel Sekce pro mládež a kolegyně z brněnského DCM Jitka Tesařová. Nalaď si studio Vstaň! na TV Noe v televizi, na internetu www.tvnoe.cz nebo YT a užij si alespoň takto setkání mládeže. Zde jsou pozvánky na FB: https://www.facebook.com/dcmbrno/ nebo na webu: http://mladez.biskupstvi.cz/dsm/2020/04/01/studio-vstan/ Shlédnout si můžeš také slovo otce biskupa Vojtěcha: https://www.facebook.com/dcmbrno/videos/531623714206523/ Začíná nám tak týden modliteb za mládež, více na odkaze, kde si můžeš stáhnout i brožurku s modlitbami: https://tmm.signaly.cz/rubrika/2020

PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA

Shlédnutí: 86PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA V DOBĚ PANDEMIE KORONAVIRU COVID-19 31. 3. 2020 Milé sestry, milí bratři, ještě před několika týdny by nikoho z nás nenapadlo, že budeme prožívat dobu mimo­řádných opatření bez možnosti běžného přijímání svátostí a budeme v kontaktu jen pro­střednictvím obrazovek elektronických médií a telefonů. Přesto nás má i toto netradiční prožívání postní doby a velikonočních svátků úžeji spojit s Ježíšem Kristem, který za nás zemřel, abychom mohli být připojeni k jeho vítězství nad zlem a hříchem. Proto pro nás může být i tento čas se všemi nejistotami vnějších okolností časem milostí a požehnání. Svůj život ani běh světa nemáme nikdy zcela

Read More

Boží Slovo 3. neděle postní

Shlédnutí: 661. čtení – Druhá kniha Mojžíšova 17,3-7 Žalm 95 2. čtení – Řím 5,1-2.5-8 Evangelium – Jan 4,5-42 Ježíš se zastavuje u studny. Nikdo tam není, je totiž poledne. V největším horku se každý rád schová. Přichází jen žena, která se opravdu nechce s nikým setkat. Proto se tam objevuje právě teď. Ježíše tam nečeká. Co ji udivuje více, je, že s ní začíná vést dialog: „Jak to? Ty, Žid, žádáš o napití mne, Samaritánku?“ Ježíš žádá vodu, přestože sám moc dobře ví, kde hledat pravý zdroj vody. Ale než začne mluvit o duchovní vodě, plně projevuje svoji lidskost. Ježíš zná, co je to nedostatek. Svoji

Read More