Boží Slovo 3. neděle postní

Shlédnutí: 481. čtení – Druhá kniha Mojžíšova 17,3-7 Žalm 95 2. čtení – Řím 5,1-2.5-8 Evangelium – Jan 4,5-42 Ježíš se zastavuje u studny. Nikdo tam není, je totiž poledne. V největším horku se každý rád schová. Přichází jen žena, která se opravdu nechce s nikým setkat. Proto se tam objevuje právě teď. Ježíše tam nečeká. Co ji udivuje více, je, že s ní začíná vést dialog: „Jak to? Ty, Žid, žádáš o napití mne, Samaritánku?“ Ježíš žádá vodu, přestože sám moc dobře ví, kde hledat pravý zdroj vody. Ale než začne mluvit o duchovní vodě, plně projevuje svoji lidskost. Ježíš zná, co je to nedostatek. Svoji

Read More

Tříkrálová sbírka 2020

Shlédnutí: 114Milé sestry, milí bratři, milé děti, na začátku ledna proběhl v celé republice již 20. ročník Tříkrálové sbírky. Chtěl bych všem koledníkům, dobrovolníkům, spolupracovníkům a podporovatelům charitního díla poděkovat. Děkuji vám všem, kteří jste se vydali na cestu nejen do našich domovů, ale především na cestu k lidským srdcím. Děkuji vám za ochotu pomáhat potřebným svým úsilím a svými dary, děkuji i za to, že jste se nenechali odradit ani mnohdy nevlídným přijetím a počasím. Organizátorům, všem asistentům a koordinátorům děkuji za čas věnovaný přípravě této akce i sčítání výsledků. A mé upřímné poděkování patří také vám všem, kteří jste do sbírky finančně

Read More