Úmysly mší svatých v Dalečíně

Shlédnutí: 46

Neděle

1. 7.

Za rodinu Bártovu
Neděle

8. 7.

Za farníky
Neděle

15. 7.

Za rodinu Klodnerovu, Jílkovu a Šplíchalovu
Čtvrtek

19. 7.

Za Bohumila Mičku a jeho rodinu, živou a + a za duše v očistci
Neděle

22. 7.

Za rodinu Zichovu a Justovu
Čtvrtek

26. 7.

Za uzdravení Štěpánka
Neděle

29. 7.

Za rodinu Horníčkovu a Najtovu
Neděle

5. 8.

Za rodinu Stránských a Kamarádovu
Neděle

12. 8.

Za Josefa Zavadila, živou a + rodinu Zavadilovu a Kincovu
Neděle

19. 8.

Za rodiče Horáčkovy a Koudelkovy a za Jiřího Horáčka
Čtvrtek

23. 8.

Za rodiče Flekovy
Neděle

26. 8.

Za živou a + rodinu Juříčkovu, Víchovu a Dvořákovu
Čtvrtek

30. 8.

Za farníky
Neděle

2. 9.

Za rodiny Groulíkovy a duše v očistci
Čtvrtek

6. 9.

Za zemřelé rodiče Šejnohovy, zemřelé sourozence a jejich živé rodiny
Neděle

9. 9.

Za farníky
Čtvrtek

13. 9.

Za živou a zemřelou rodinu Čechovu
Sobota

15. 9.

Za Josefa Čecha
Čtvrtek

20. 9.

Za živou a + rodinu Šuterovu a Stehlíkovu
Neděle

23. 9.

Za rodiče Šimonovy a rodinu
Čtvrtek

27. 9.

Za farníky
Neděle

30. 9.

Za živou a + rodinu Švecovu a Koukalovu
Čtvrtek

4. 10.

Za rodinu Beránkovu, Šauerovu a Josefu Svobodovu
Neděle

7. 10.

Za Františka, sestry a rodiny Groulíkovy
Čtvrtek

11. 10.

Za + rodiče Svobodovy, syna Jaroslava a živé rodiny Svobodovy
Neděle

14. 10.

Za rodiče Dvořákovy a rodinu
Čtvrtek

18. 10.

Za Bohuslava Kotoučka
Neděle

21. 10.

Za rodinu Pučanovu
Čtvrtek

25. 10.

Za farníky
Neděle

28. 10.

Za rodiče Erembergerovy, za rodinu Nykodýmovu, Justovu a Petrovu
Čtvrtek

1. 11.

Za rodinu Karasovu a Juračkovu
Pátek

2. 11.

Za zemřelé kněze naší diecéze
Neděle

4. 11.

Za rodiče Miladu a Františka Benešovy
Čtvrtek

8. 11.

Za rodinu Šaurovu, syna Luďka a dceru Marii
Neděle

11. 11.

Za živou a + rodinu Zachovalovu a Winklerovu
Čtvrtek

15. 11.

Za farníky
Neděle

18. 11.

Za rodinu Korábkovu a Anežku Procházkovu
Čtvrtek

22. 11.

Za rodinu Stránských a Kamarádovu
Neděle

25. 11.

Za rodinu Vítkovu a Jílkovu
Čtvrtek

29. 11.

Za rodinu Čechovu
Neděle

2. 12.

Za živou a + rodinu Šimonovu, Beranovu a Kotoučkovu
Čtvrtek

6. 12.

Za živou a + rodinu Bradáčovu
Neděle

9. 12.

Za farníky
Čtvrtek

13. 12.

Za rodiče Koudelkovy a Horáčkovy
Neděle

16. 12.

Za živou a + rodinu Kotoučkovu
Čtvrtek

20. 12.

Za rodiče Šimonovy a rodinu
Neděle

23. 12.

Za Františka Kotoučka a rodinu
Úterý

25. 12.

Za rodinu Jílkovu a Vítkovu
Neděle

30. 12.

Za rodinu Kincovu a Růžičkovu, živou a zesnulou