Dalečín – Kostel sv. Jakuba staršího

Shlédnutí: 342

KOSTEL SV. JAKUBA STARŠÍHO

Kostel svatého Jakuba staršího v Dalečíně po staletí tiše shlíží do malebného údolí. Poprvé se kostel a fara připomínají roku 1385. Kostel v jádře pochází z druhé poloviny 13.století. Z té doby se zachoval presbytář a boční zdi bývalé kostelní lodi. Byl vystavěn z drobných kamenů zalévaných dobrým vápnem do deskové formy. Dělil se na presbytář a loď. Presbytář je dodnes v podvěží, tehdejší lodí rozumíme prostor dnešního kněžiště.

V letech 1742 – 1746 byl kostel barokně přestavěn. Za vlády Marie Terezie se začalo projevovat uklidnění mezinárodních a náboženských poměrů, obyvatelstvo se rozmnožilo a tehdejší majitel panství postavil dnešní kostel. Nad presbytářem byla postavena věž s oblými nárožími a cibulovitou střechou, s válcovým schodištěm na jižním boku. Stará loď byla nadezděna, změněna v presbytář dnešního kostela a přistavěna nová loď se západním a jižním vchodem. Z předsíně jižního vchodu v roce 1841 zřízeno schodiště na nový zděný kůr, předtím dřevěný.

V letech 1940 – 1941 byl vytěžen zásyp ze starého presbytáře, byly obnoveny středověké malby, otevřen zazděný vítězný oblouk a upraveno přístupové schodiště.V té době byla též  postavena nová sakristie po severní straně nynějšího presbytáře.

Hlavní oltář je zděná štukem pokrytá architektura klasicistní a je ozdoben obrazem sv.Jakuba staršího apoštola. Obraz patrona je od Ferdinanda Lichta (1748-1822) z Brna. Boční oltář svatého Jana Nepomuského má obraz pravděpodobně též od Ferdinanda Lichta. Druhý boční oltář měl rokokový oltářík se sochou piety v retrotabulu. Ta byla 6.1.1994 odcizena společně s barokním křížem. Kazatelna je z roku 1835. Významné jsou malby zachované ve starém kostele. Jsou asi z let 1380 a renovované v roce 1940. Například na severní zdi lodi postava svatého Kryštofa.

Zvony na věži jsou čtyři. Zvon Jakub vyrobil v roce 1561 Adam zvonař z Medříče. Druhý, menší nese prastarý nápis z něhož lze přečíst „léta třináctistého osmdesátého“ a umíráček z roku 1770. Nový zvon Cyril a Metoděj z roku 1992.