Hlavní stránka | biřmovanci | mešní úmysly | Lidové misie | historie | bohoslužby | kontakty | pastorační rada | ekumena | děti | akce | aktuality
biřmovanci / další
Představení biřmovanců
o.Pavel  daljimsul@centrum.cz05.06.2017

V neděli 28. května se konal nejen Farní den a turnaj v pétanque, ale při mši svaté v Jimramově, Dalečíně a Nyklovicích byli farníkům představeni biřmovanci, kteří svou odpovědí „ano“ na položené otázky prohlásili, že jsou zcela svobodní k tomu, aby v říjnu přijali svátost křesťanské dospělosti. Na znamení toho jim byla ohněm velikonoční svíce přepálena pouta na rukou a dostali dva malé dárky v podobě brožurek.

Ostatní farníci byli vyzváni k časté modlitbě za tyto biřmovance.

Několik fotografií z Jimramova a Nyklovic dokládá kousek atmosféry této slavnosti (fotografie z Dalečína nejsou z důvodu závady na paměťové kartě fotoaparátu).

obr.01-

obr.02-

obr.03-

obr.04-

obr.05-

obr.06-

obr.07-

obr.08-

obr.09-

obr.10-

obr.11-

obr.12-

obr.13-

obr.14-

 

 

MODLITBA ZA BIŘMOVANCE

Duchu Svatý, Tebe nám poslal Ježíš Kristus

jako dar věčného Otce k našemu posvěcení

a posile v křesťanském životě.

Tvá milost chrání a provází celou církev i naši farnost.

Uděl novým a zvláštním způsobem

své dary také našim biřmovancům,

aby byli odhodláni plně přijmout Krista do svého života,

aby se dokázali navzdory všem pokušením

rozhodovat pro dobro,

aby uměli otevřeně bránit a hlásat víru,

a tak pomáhali budovat a šířit Jeho království.

Panno Maria, vypros nám všem,

abychom se stali podle tvého vzoru učenlivými žáky

ve škole Ducha Svatého

a dovedli svou víru vyznávat slovem i životem.

Amen.

Počet přečtení:  557
Naposledy: 16.7.2018

 

 

 

 

 

Přihlášení