Hlavní stránka | biřmovanci | mešní úmysly | Lidové misie | historie | bohoslužby | kontakty | pastorační rada | ekumena | děti | akce | aktuality
historie / Jimramov
farnost Jimramov
Jakub Holík holik.j@seznam.cz20.09.2006

Farnost Jimramov leží na hranicích brněnské diecéze a patří do děkanství Žďár nad Sázavou. Centrem farního života je  kostel Narození Panny Marie.  Do naší farnosti patří několik obcí v okolí . V Borovnici je kaple sv.Jáchyma a Anny a konají se zde pravidelně 1x za 14 dní sobotní bohoslužby.  Další kaple sv. Václava je v Sedlištích, kde se slaví poutní mše svatá 1x v roce  Do farnosti patří ještě obce Trhonice, dále Ubušín,Věcov, Roženecké Paseky, Koníkov, Míchov, Jimramovské Pavlovice, Nový Jimramov, Jimramovské Paseky a Javorek. Na nedělní bohoslužbě se pravidelně setkává asi 200 farníků. Farní kostel je také denně otevřen k návštěvě a ztišení či modlitbě. Život farnosti se odehrává také na místní faře, ve škole při výuce náboženství a na různých dalších místech - poutě, výlety, tábory pro děti...V současné době se snažíme spolupracovat se sousedními farnostmi, zejména s farností Dalečín a Sulkovec, proto máme i společné internetové stránky.Oblast Jimramovska je také známá silnou přítomností evangelických křesťanů. V Jimramově je evangelický sbor již od dob tolerance ( 1781 ), vzájemné ekumenické vztahy se velmi dobře rozvíjejí.

obr.01-farní kostel

obr.02-katolická fara

 

 

Počet přečtení:  4642
Naposledy: 20.6.2018

 

 

 

 

 

Přihlášení