Hlavní stránka | biřmovanci | mešní úmysly | Lidové misie | historie | bohoslužby | kontakty | pastorační rada | ekumena | děti | akce | aktuality
historie / Sulkovec
Poutní slavnost v Sulkovci a střídání kněží
Pavla Tomášková top.pa@seznam.cz17.09.2010

Poutní slavnost svátku Jména Panny Marie v Sulkovci

a střídání kněží ve farnosti

 

V neděli 12. září jsme v naší farnosti oslavili poutní slavnost svátku

Jména Panny Marie. Při mši svaté jsme poděkovali za úrodu a byl požehnán dožínkový věnec. Pozvání na mši svatou přijal i P. Josef Mareček, sulkovský rodák, který společně s otcem J. Holíkem a otcem P. Vybíhalem tuto poutní mši svatou sloužil.

Na závěr mše svaté jsme poděkovali otci Jakubovi za společně prožitých pět let ve farnosti a srdečně přivítali otce Pavla.  

Odpoledne nás od 15 hodin čekalo svátostné požehnání.

I v letošním roce přijali pozvání na „pouťovou návštěvu“ farníci z Bystrého. Promluvu při svátostném požehnání měl bysterský pan farář otec Josef Matras. Mše svatá i odpolední svátostné požehnání byly obohaceny zpěvy v podání děvčat ze Sulkovce.

Společné slavnostní setkání jsme ukončili před kostelem, kde pro všechny poutníky bylo připraveno bohaté občerstvení.

Počet přečtení:  1954
Naposledy: 16.7.2018

 

 

 

 

 

Přihlášení