Hlavní stránka | biřmovanci | mešní úmysly | Lidové misie | historie | bohoslužby | kontakty | pastorační rada | ekumena | děti | akce | aktuality
historie / Sulkovec
Svatý Havel - patron farnosti
Jakub Holík holik.j@seznam.cz09.11.2006

Svatý Havel je patronem kostela a farnosti v Sulkovci. Byl to irský misionář, který se narodil kolem roku 550 a odešel spolu se sv. Kolumbánem na misie do Francie. Jejich cesta pokračovala až k Curyšskému a Bodamskému jezeru na území dnešního Švýcarska. Jejich misie však ze začátku nepřinášela velké plody. Kolumbán proto odešel do Itálie a Havel zůstal a uchýlil se jako poustevník do samoty. V následujících letech se ale stal žádaným rádcem lidí. Nakonec kolem sebe shromáždil malou poustevnickou komunitu a dožil zde až do své smrti 16. října 640. Po několikla letech zde vzniklo opatství Sv. Havla ( San Gallen ) a z něho potom známé švýcarské město stejného jména.

Svátek sv. Havla se slaví 16. října. Zasvěcení kostelů tomuto světci není příliš obvyklé, asi nejznámnější je kostel sv. Havla v Praze - Starém Městě. V brněnské diecézi jsou to jen dva kostely a to hned v našem děkanátě. Kromě Sulkovce je to ještě kostel v Rožné nad Pernštejnem.

obr.01-Kostel sv. Havla

 

Počet přečtení:  2213
Naposledy: 20.6.2018

 

 

 

 

 

Přihlášení