Hlavní stránka | biřmovanci | mešní úmysly | Lidové misie | historie | bohoslužby | kontakty | pastorační rada | ekumena | děti | akce | aktuality
Lidové misie / informace a pozvánky
Nikodémova noc
o.Pavel  daljimsul@centrum.cz08.12.2012

Ve čtvrtek 13.12. po mši svaté bude v kostele v Jimramově probíhat Nikodémova noc.

"Nikodémova noc" navazuje na osobu Nikodéma, farizeje a člena židovské rady, který přišel za Ježíšem v noci. Vznikla jako odpověď na otázku, jak hledat a nacházet cestu k Ježíši v dnešním uspěchaném světě a umožnit všem setkání s Pánem mimo pracovní dobu a ostatní povinnosti.

 • Spočívá v tom, že od večera až do stanovené doby v noci je možné se v kostele zúčastnit tiché adorace, během které lze přistoupit ke svátosti smíření nebo si popovídat s knězem.
 • Důležitým prvkem "Nikodémových nocí" je tma. Adorace v tichu a ve tmě oprošťuje od světa plného zvuků a obrazů. Tma vytváří atmosféru intimity a pomáhá nalézt odvahu přijít a setkat se s Pánem.
 • K adoraci jsou zváni všichni. Každý může během stanovené doby kdykoliv přijít a kdykoliv odejít.
 • Více informací o podstatě Nikodémovy noci na www.nikodemovanoc.cz.

  Po mši sv., která začíná v 18 hodin v kostele Narození Panny Marie v Jimramově, bude výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní, krátká společná adorace, na kterou naváže tichá soukromá adorace před vystavenou NSO. Ta potrvá až do půlnoci. Během soukromé adorace bude možnost přijmout svátost smíření, vést soukromý rozhovor s knězem, požádat kněze o modlitbu, nebo se modlit společně s knězem.

  K dispozici bude v kněžské službě o.Pavel, místní duchovní správce, o.Jiří a o.Tomasz, redemptoristé, kteří v této době konají ve farnosti Lidové misie.

  Počet přečtení:  1112
  Naposledy: 15.7.2018

   

   

   

   

   

  Přihlášení