Hlavní stránka | biřmovanci | mešní úmysly | Lidové misie | historie | bohoslužby | kontakty | pastorační rada | ekumena | děti | akce | aktuality
Lidové misie / průběh a ohlédnutí
Malé ohlédnutí za Lidovými misiemi
o.Pavel  daljimsul@centrum.cz21.12.2012
Letošní dobu adventní v našich farnostech obohatily devítidenní Lidové misie, které na pozvání otce Pavla přijeli vykonat otcové redemptoristé z Tasovic u Znojma, P. Jiří Šindelář a P. Tomasz Waściński. Původní plán byl uskutečnit misie na jaře, až nebude hrozit sníh a na poli ještě nebude tolik práce. Nicméně pro zaneprázdněnost misionářů v roce 2013 se pro Rok víry nabízel jediný volný termín, a to 8. – 16. prosince 2012. Přes obavy pana faráře, že by mohl napadnout sníh a zalít nás mráz (a mnozí se tak na misie nedostanou), jsme to riskli.

Na misijní neděli, 21. října, otec Jiří vykonal v našich farnostech první přípravu na misie. Druhou přípravu měl na svatého Martina, měsíc po zahájení Roku víry, místní otec Pavel. Třetí přípravu pěkně na kolenou vedl o první neděli adventní otec Tomasz.

Těsně před misiemi napadlo poměrně dost sněhu a začátek misií provázelo až 18 stupňů pod nulou. O slavnosti Panny Marie byly přesto misie zahájeny. Ale jinak, než se čekalo. Misie musel neočekávaně zahájit otec Pavel, protože otec Tomasz se tři minuty před zahájením nacházel v autě v Brně, otec Jiří v Novém Městě na Moravě špatně odbočil a dvě minuty před zahájením se namísto v Jimramově nacházel v Křižanově. Během večera naštěstí oba v pořádku dorazili na faru a od neděle mohly misie pokračovat podle plánu.

Do prvního setkání s misionáři ještě přišel svatý Mikuláš. To bylo radosti! Více o tom je v článcích níže.

Během týdne, kdy se o kněze farníci výborně starali nejen po stránce stravovací, za což jim patří upřímné Pán Bůh zaplať a bohaté uznání, jsme mohli každý den absolvovat jednu až dvě půlhodiny „školy modlitby“. Každý den byly v našich farnostech slouženy tři mše svaté. Před každou mší sv. jsme vzývali Ducha svatého a měli při tom možnost hledět do světla velikonoční svíce. Od středy se hojně zpovídalo a mnozí vykonali nejen předvánoční zpověď, ale i zpověď generální nebo celoživotní. Velké gesto odpuštění, kdy láska Ukřižovaného boří všechny mříže, se uskutečnilo při bohoslužbě smíření. Upřímné slzy i úsměvy zde byly na svém místě. Po téměř celý týden probíhaly návštěvy nemocných v domácnostech i společné udílení svátosti nemocných v kostelech. Při tom došlo k několikerému viditelnému setkání s Bohem. Čtvrteční večer po mši a společné adoraci byl ve znamení Nikodémovy noci. Páteční bohoslužbu v Jimramově doprovodila svým zpěvem Schola sv. Jakuba z Dalečína. O sobotním večeru, proti trendu současného světa, obnovili manželé své sliby – někteří i po 55 letech manželství.

Během misií bylo uspořádáno několik mimořádných setkání. Setkání pro ženy, pro muže, pro děti, dokonce dvakrát pro mládež, setkání u svařáku při filmu „Quo vadis“.

Bohatý program misií byl zpočátku navštěvován průměrně, ale s postupem času přibývalo návštěvníků. Přibývalo těch, kteří začali chápat smysl těchto dnů, kteří, podle rady otce Jiřího na prvním přípravném setkání, „odevzdávali svoje řidičáky“ na televize, zbytečné časopisy, meziregálovou turistiku v obchodních centrech atd. a začínali žít duchovním životem, který zastavoval předvánoční shon, povzbuzoval nejen duchovní život, uváděl do pokoje a ničil stres. Nakonec i ta krásná zimní příroda dopomohla k adventní atmosféře naší duchovní obrody.

Proto na 3. neděli adventní, která se nazývá radostná, jsme mohli při žehnání misijního kříže v každé farnosti (viz na tomto webu v článcích níže) zažívat radost z dobrého a požehnaného týdne. Každý podle toho, kolik si dovolil načerpat z tryskajících misijních pramenů.

 

Další zprávy a postřehy můžeme čerpat nejen z vlastních zkušeností, ale také z webových stránek misionářů www.lidovemisie.cz . Některé další informace ještě také budou zveřejněny na našich farních stránkách v příštích dnech.

 

Pán Bůh zaplať všem, kteří se do misií jakkoliv zapojili. Nepřijdou o svou odměnu.

obr.01-otec Jiří na faře

obr.02-otec Jiří při mši svaté

obr.03-otec Tomasz při mši svaté

obr.04-ranní modlitba

obr.05-škola modlitby

obr.06-kostel při večerní bohoslužbě

obr.07-vzývání Ducha svatého

obr.08-modlitba k Panně Marii

obr.09-mše svatá se sakristie

obr.10-otec Pavel odevzdal svůj řidičák …

obr.11-… a nechal se vozit

obr.12-příprava na svátost smíření

obr.13-Ukřižovaný boří mříže

obr.14-kázání

obr.15-pomazání nemocných

obr.16-obnova manželských slibů

obr.17-Nikodémova noc

obr.18-setkání dětí

obr.19-setkání mladých

obr.20-setkání u filmu

obr.21-Quo vadis

obr.22-otec Jiří přede mší svatou

obr.23-asistence v Jimramově

obr.24-asistence v Dalečíně

obr.25-asistence v Sulkovci

obr.26-promlouvání do duše

obr.27-shromáždění před kostelem

obr.28-příprava na návštěvu nemocných

obr.29-cesta k nemocným

obr.30-návštěva rodiny s nemocným

obr.31-cesta na oběd

obr.32-návštěva rodiny s obědem

obr.33-misie všech členů rodiny

obr.34-otec Tomasz s bohoslovcem Járou

obr.35-poděkování

Počet přečtení:  1509
Naposledy: 13.7.2018

 

 

 

 

 

Přihlášení