Mše svatá v Jimramově

farní kostel Narození Panny Marie: Neděle: 8:15; Pondělí (mimo dobu adventní): 7:30 (s Ranními chválami); Pondělí (v době adventní): 6:45 (roráty, po mši sv. modlitba Ranních chval); Pátek: 17:30 (zimní období a 1. první pátek v měsíci dubnu, květnu, červnu a září); Pátek: 18:30 (letní období, vyjma 1. pátku v měsíci dubnu, květnu, červnu a září); Sobota: 7:30 (pouze 1. sobota v měsíci, mimo dobu adventní); Sobota: 6:45 (v době adventní)

Hlavní stránka | biřmovanci | mešní úmysly | Lidové misie | historie | bohoslužby | kontakty | pastorační rada | ekumena | děti | akce | aktuality
mešní úmysly / Velké Janovice
Rozpis mešních úmyslů na 2. pololetí 2017 ve Velkých Janovicích
o.Pavel  daljimsul@centrum.cz08.07.2017

 
datum den úmysl
19.7. středa za celou rodinu Zítkovu, s prosbou o dar víry a za duše v očistci
2.8. středa za oboje rodiče a duše v očistci
16.8. středa za zemřelé rodiče Najtovy a Horníčkovy, syna Zdeňka, bratry a sestry
30.8. středa za živou a zemřelou rodinu Kincovu a Zavadilovu, s prosbou o Boží pomoc                    a ochranu, a za duše v očistci
6.9. středa za nemocného manžela a za celou rodinu, s prosbou o Boží pomoc a ochranu
17.9. neděle za farníky, zvláště za živé a zemřelé občany Velkých Janovic
20.9. středa za celý rod Václava Zítky, na poděkování za dosavadní život, s prosbou o ochranu Panny Marie
4.10. středa za Františka, sestry a duše v očistci
14.10. sobota za živou a zemřelou rodinu Samkovu a Babáčkovu a na poděkování za 50 let společného života, pomoc a Boží ochranu
18.10. středa za syna Zdeňka a duše v očistci
15.11. středa za celý rod Františka Bárty, s prosbou o vzrůst víry, a za duše v očistci
29.11. středa za živé i zemřelé rodiny Kincovy a Zavadilovy, Josefa Moravce, Emilii Lipkovu a za duše v očistci
6.12. středa na poděkování za uplynulý rok, s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie do roku nastávajícího
20.12. středa  
Počet přečtení:  240
Naposledy: 15.7.2018

 

 

 

 

 

Přihlášení