Mše svatá v Jimramově

farní kostel Narození Panny Marie: Neděle: 8:15; Pondělí (mimo dobu adventní): 7:30 (s Ranními chválami); Pondělí (v době adventní): 6:45 (roráty, po mši sv. modlitba Ranních chval); Pátek: 17:30 (zimní období a 1. první pátek v měsíci dubnu, květnu, červnu a září); Pátek: 18:30 (letní období, vyjma 1. pátku v měsíci dubnu, květnu, červnu a září); Sobota: 7:30 (pouze 1. sobota v měsíci, mimo dobu adventní); Sobota: 6:45 (v době adventní)

Hlavní stránka | biřmovanci | mešní úmysly | Lidové misie | historie | bohoslužby | kontakty | pastorační rada | ekumena | děti | akce | aktuality
mešní úmysly / Sulkovec
Rozpis mešních úmyslů na 2. pololetí 2017 v Sulkovci
o.Pavel  daljimsul@centrum.cz08.07.2017

2.7. neděle za Zdeňka a Blažeje Andrlíkovy
4.7. úterý za Růženu Břenkovu, rodiče Zigáčkovy a Břenkovy
9.7. neděle za rodiče Bártovy, Klodnerovy a Josefa Korábka
16.7. neděle za Kristýnu Marečkovu, Aloise Jílka, rodiče a bratry
18.7. úterý za Karla Cibulku a rodiče
30.7. neděle za Pavla Schaffera a na poděkování za dar nového života a za duše v očistci
1.8. úterý za živou a zemřelou rodinu Krčilovu, Brdíčkovu a Jílkovu
6.8. neděle za Věru, Františka a Jiřího Tomáškovy, s prosbou o Boží pomoc a ochranu v nemoci
13.8. neděle za Jaroslava a Marii Jílkovy, jejich rodiče, sourozence a za duše v očistci
15.8. úterý za farníky
20.8. neděle na poděkování za významné životní jubileum
29.8. úterý za Františka Marečka, rodiče a duše v očistci
3.9. neděle za Ludmilu a Františka Dvořákovy, rodiče a sourozence a za duše v očistci
5.9. úterý za Věru Tomáškovu, manžela a syna
10.9. neděle za Jiřinu Stloukalovu, rodiče a sestru
20.9. úterý za živou a zemřelou rodinu Břenkovu, Preislerovu a duše v očistci
26.9. úterý za rodiče Jílkovy, syna Járu a za švagra Miloše a Josefa
28.9. čtvrtek za P. Václava Holase a za všechny živé i zemřelé kněze působící v naší farnosti
1.10. neděle za živou a zemřelou rodinu Smolíkovu a Břenkovu a za duše v očistci
3.10. úterý za Žofii Břenkovu, manžela a duše v očistci
8.10. neděle za Marii Šaldovu
10.10. úterý za Františka Kudu, živou a zemřelou rodinu Kudovu a Herníkovu
15.10. neděle za Květu a Jaroslava Krčilovy
17.10. úterý za Marii Ježkovy, manžela a syna
24.10. úterý za Emila a Hedviku Jílkovy, syna Járu, za Karla Chlupa a duše v očistci
29.10. neděle za Karla Jílka, manželku a rodiče
31.10. úterý za Josefa a Josefu Marečkovy a za všechny živé i zemřelé příbuzné
2.11. čtvrtek za zemřelé kněze naší diecéze
5.11. neděle za Jaroslava Krčila, manželku, jejich rodiče a sourozence
7.11. úterý za rodinu Klodnerovu, Jílkovu a Pustinovu a za rodinu Andrlíkovu, Sýkorovu a Hanusovu
12.11. neděle za Ludmilu a Františka Dvořákovy, rodiče a sourozence a za duše v očistci
14.11. úterý za živou a zemřelou rodinu Bártovu a Klodnerovu
19.11. neděle za rodiče Jandlovy, Popelkovy a děti
21.11. úterý za Františka a Annu Krčilovy, rodinu Fojtovu a za všechny živé i zemřelé příbuzné
28.11. úterý za rodiče Preislerovy a syna, za rodiče Břenkovy a za vyprošení Božích darů a milostí a ochranu pro živé členy těchto rodin
3.12. neděle za Antonína Marečka a za živou a zemřelou rodinu Marečkovu, Omastovu a Švandovu
5.12. úterý za Františka Tomáška, manželku a syna
10.12. neděle za rodiče Schafferovy a živou a zemřelou rodinu
12.12. úterý za Františka Kudu, rodinu Kudovu a Herníkovu a duše v očistci
17.12. neděle za živou a zemřelou rodinu Smolíkovu a Břenkovu a za duše v očistci
19.12. úterý za Karla Cibulku a rodinu Dovinovu
24.12. neděle za živou a zemřelou rodinu Kučerovu, Jílkovu a Dolečkovu
25.12. pondělí za živou a zemřelou rodinu Šebestovu, rodinu Jandlovu a za zemřelého kněze Josefa Jandla
31.12. neděle za farníky
Počet přečtení:  253
Naposledy: 12.7.2018

 

 

 

 

 

Přihlášení