Mše svatá v Jimramově

farní kostel Narození Panny Marie: Neděle: 8:15; Pondělí (mimo dobu adventní): 7:30 (s Ranními chválami); Pondělí (v době adventní): 6:45 (roráty, po mši sv. modlitba Ranních chval); Pátek: 17:30 (zimní období a 1. první pátek v měsíci dubnu, květnu, červnu a září); Pátek: 18:30 (letní období, vyjma 1. pátku v měsíci dubnu, květnu, červnu a září); Sobota: 7:30 (pouze 1. sobota v měsíci, mimo dobu adventní); Sobota: 6:45 (v době adventní)

Hlavní stránka | biřmovanci | mešní úmysly | Lidové misie | historie | bohoslužby | kontakty | pastorační rada | ekumena | děti | akce | aktuality
mešní úmysly / Dalečín
Rozpis mešních úmyslů na 2. pololetí 2017 v Dalečíně
o.Pavel  daljimsul@centrum.cz08.07.2017

2.7. neděle za zemřelého tatínka Krejčího, oboje zemřelé rodiče, přízeň, za duše v očistci a za živou rodinu Krejčích
6.7. čtvrtek za zemřelé rodiče Plockovy a Čuprovy a za celou živou rodinu
9.7. neděle za zemřelé rodiče Najtovy a Horníčkovy, syna Zdeňka, bratry, sestry a duše v očistci
16.7. neděle za rodiny Groulíkovy a duše v očistci
20.7. čtvrtek za Bohumila Mičku a jeho živou i zemřelou rodinu
23.7. neděle za rodinu Klodnerovu, Jílkovu a Šplíchalovu
27.7. čtvrtek za rodinu Stránských
30.7. neděle na poděkování za 45 roků manželství a za živou rodinu
3.8. čtvrtek za zemřelé rodiče Svobodovy, jejich syna Jaroslava a za živé rodiny Svobodovy
6.8. neděle za rodinu Zichovu a Justovu
13.8. neděle za Františku Bednářovu a zemřelé členy živého růžence naší farnosti
15.8. úterý za živou a zemřelou rodinu Švecovu a Koukalovu
17.8. čtvrtek za živou a zemřelou rodinu Horáčkovu a Koudelkovu
20.8. neděle za rodinu Jílkovu a Vítkovu a na poděkování, s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie
27.8. neděle za Josefa a Josefu Uhlířovy, za Ladislava Uhlíře a jeho ženu Marii
31.8. čtvrtek R
3.9. neděle za živou a zemřelou rodinu Novotných
7.9. čtvrtek prosba o požehnání posledního roku studia
10.9. neděle za Josefa Čecha
? 14.9. čtvrtek za zemřelé rodiče Šejnohovy a jejich zemřelé syny a dcery ?
? 16.9. sobota za živé rodiny Horníčkovy, s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie, za syna Zdeňka a za duše v očistci ?
21.9. čtvrtek za živou a zemřelou rodinu Čechovu
24.9. neděle za rodinu Smolíkovu
28.9. čtvrtek na poděkování za Boží ochranu a pomoc Panny Marie v uplynulých letech, s prosbou o ochranu a pomoc do dalších let
1.10. neděle za rodiče Ehrenbergerovy, rodinu Nykodýmovu, Justovu a Petrovu
5.10. čtvrtek za Bohuslava Kotoučka
8.10. neděle za Františka Šikulu a celou rodinu Šikulovu
12.10. čtvrtek za rodiče Svobodovy a syna Jaroslava
15.10. neděle za rodinu Pučanovu
19.10. čtvrtek za rodinu Karasovu a Juračkovu
22.10. neděle za rodiče Dvořákovy a celou rodinu
26.10. čtvrtek za nenarozené a všechny počaté děti, aby se mohly narodit, a za ochranu života každého člověka od početí do přirozené smrti
29.10. neděle za maminku a babičku Marii Šimonovu a za živou a zemřelou rodinu Šimonovu, Kotoučkovu a Beranovu
1.11. středa za rodinu Kotoučkovu a Bártovu z Velkých Janovic
2.11. čtvrtek za P. Vítězslava Grmelu a Annu Pištělákovu, za P. Jana Bednáře a všechny zemřelé kněze
5.11. neděle za rodiny Groulíkovy, s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie
9.11. čtvrtek za Svatého otce Františka, biskupy a kněze, s prosbou o nová duchovní povolání
12.11. neděle za rodinu Kotovicovu
16.11. čtvrtek za rodinu Kamarádovu a Stránských
19.11. neděle za rodinu Korábkovu a Anežku Procházkovu
23.11. čtvrtek za zemřelou rodinu Šaurovu, syna Luďka a dceru Marii
26.11. neděle za živou a zemřelou rodinu Bradáčovu z Unčína
30.11. čtvrtek za zemřelé rodiče Miladu a Františka Benešovy
3.12. neděle za rodinu Vítkovu a Jílkovu
7.12. čtvrtek za živou a zemřelou rodinu Kotoučkovu
10.12. neděle za Marii a Josefa Kotoučkovy a za duše v očistci
14.12. čtvrtek za rodiny Ježovy, za zemřelé rodiče a dceru Pepinku
17.12. neděle za Františka Kotoučka a celou rodinu
21.12. čtvrtek za rodinu Dufkovu a Kozáčkovu
24.12. neděle za rodiče Šimonovy a rodinu
25.12. půlnoční za farníky
25.12. pondělí intence pí Kotoučkové
26.12. úterý na poděkování za oba rodiče, s prosbou o ochranu na přímluvu Panny Marie, a za duše v očistci
28.12. čtvrtek za Janu Hanákovu a živou rodinu Hanákovu
31.12. neděle za rodiče Uhlířovy a dceru Jarmilu, za rodiče Svobodovy a syna Karla a za Miladu Svobodovu
Počet přečtení:  251
Naposledy: 15.7.2018

 

 

 

 

 

Přihlášení