Mše svatá v Jimramově

farní kostel Narození Panny Marie: Neděle: 8:15; Pondělí (mimo dobu adventní): 7:30 (s Ranními chválami); Pondělí (v době adventní): 6:45 (roráty, po mši sv. modlitba Ranních chval); Pátek: 17:30 (zimní období a 1. první pátek v měsíci dubnu, květnu, červnu a září); Pátek: 18:30 (letní období, vyjma 1. pátku v měsíci dubnu, květnu, červnu a září); Sobota: 7:30 (pouze 1. sobota v měsíci, mimo dobu adventní); Sobota: 6:45 (v době adventní)

Hlavní stránka | biřmovanci | mešní úmysly | Lidové misie | historie | bohoslužby | kontakty | pastorační rada | ekumena | děti | akce | aktuality
mešní úmysly / Jimramov
Rozpis mešních úmyslů na 2. pololetí 2017 v Jimramově
o.Pavel  daljimsul@centrum.cz08.07.2017

1.7. sobota za Věru Kynclovu
2.7. neděle za Bohumila Bartoně, rodiče, Marii Laštovičkovu a na poděkování za rok Járova kněžství
3.7. pondělí za farníky
5.7. středa za rodinu Jiříčkovu
7.7. pátek za Boženu Vápeníkovu a rodinu Křížovu
9.7. neděle za Sylvu a Josefa Tobiášovy
10.7. pondělí za farníky
14.7. pátek za rodiče Pražanovy a manželku Ludmilu
16.7. neděle za rodinu Andrlovu, syna Miloslava a rodinu Vrátných
17.7. pondělí za rodiče Charvátovy
21.7. pátek za Josefa Dufka a celou rodinu
23.7. neděle za Josefa, Františka a Karla Bartoňovy, za rodiče a za Annu a Rudolfa Šikulovy
30.7. neděle za Marii Vošmerovu, manžela, dceru a dvoje rodiče
31.7. pondělí za Annu Čermákovu a rodiče
4.8. pátek za Annu Strakovu a celou rodinu
5.8. sobota za živé a zemřelé kněze, řeholníky a řeholnice
6.8. neděle za Josefa Proseckého, jeho rodinu a rodinu Slámovu
7.8. pondělí za rodiče Otavovy a syna
11.8. pátek R
13.8. neděle za Zdeňka Gregora a celou rodinu Gregorovu a Radoušovu
14.8. pondělí za živou a zemřelou rodinu a na osobní úmysl
15.8. úterý za syna
18.8. pátek za Františka Šauera, rodiče a celou rodinu Šauerovu
20.8. neděle za Antonína a Marii Kašparovy
21.8. pondělí za farníky
25.8. pátek R
27.8. neděle za rodiče Zobačovy, prarodiče, tetu Aničku a prosba o Boží ochranu a pomoc pro celou rodinu
28.8. pondělí  
1.9. pátek za Jindřicha Vápeníka a rodinu Vápeníkovu
2.9. sobota  
3.9. neděle za rodiče Agátu a Františka Zítkovy, celou rodinu a Miloše Uherku
4.9. pondělí za farníky
8.9. pátek za Josefa Tobiáše a rodiče
10.9. neděle za Josefa Urbana, rodiče, sourozence a za zetě Jaroslava
11.9. pondělí za farníky
15.9. ? pátek za Boženu a Jana Sedlákovy    ?
17.9. neděle za rodinu Plockovu
18.9. pondělí za Ludmilu Gregorovu a celou rodinu Radoušovu a Gregorovu
22.9. pátek za Ludmilu Pražanovu, bratra Antonína a rodiče
24.9. neděle za živou a zemřelou rodinu Pražanovu a Pánkovu, na poděkování za 90 let života, s prosbou o Boží pomoc do dalších dnů
25.9. pondělí  
28.9. čtvrtek za farníky
29.9. pátek za důstojného pána Ignáce Sedláčka
1.10. neděle za rodinu Dostálovu, Kakačovu a Gabrielovu, s orosbou o Boží pomoc a ochranu
2.10. pondělí  
6.10. pátek za Věru Kynclovu, rodiče a sourozence
7.10. sobota  
8.10. neděle za Marii a Josefa Zobačovy a celou rodinu
9.10. pondělí za farníky
13.10. pátek za rodinu Bradáčovu a na poděkování
15.10. neděle za Jana Bojanovského, rodiče a rodinu Slámovu
16.10. pondělí za farníky
20.10. pátek za Jarmilu Dobiášovu, manžela, rodiče, sourozence a Josefa Krbuška
22.10. neděle za rodiče Satrapovy, Pečínkovy a Ladislava Špačka, s prosbou o Boží pomoc a ochranu
23.10. pondělí za rodinu Jiříčkovu, Čermákovu a Stanislava Tomana
27.10. pátek za rodinu Beránkovu, Šauerovu a Josefu Svobodovu
28.10. sobota za biřmovance a jejich kmotry
29.10. neděle za živou a zemřelou rodinu Budigovu a Hnátovu
30.10. pondělí za farníky
1.11. středa za farníky
2.11. čtvrtek za Svatého otce a na jeho úmysly
3.11. pátek za manžela Josefa Šikulu, za rodiče z obojí strany, za celou živou rodinu a za duše v očistci
4.11. sobota  
5.11. neděle za rodinu Novotných a za živou a zemřelou rodinu
6.11. pondělí  
10.11. pátek za rodiče Homolkovy a syna Josefa, za rodiče Kotoučkovy, s prosbou o Boží ochranu
12.11. neděle za Ladislava Zobače, rodiče, sourozence a manžele Rekovy
13.11. pondělí za farníky
17.11. pátek za rodiče Juklovy, sourozence a Anežku Juklovu
19.11. neděle za rodinu Ondrůchovu a Martínkovu
20.11. pondělí za farníky
24.11. pátek  
26.11. neděle za rodinu Peterkovu, Bačovskou a Obrovu
27.11. pondělí za farníky
1.12. pátek  
2.12. sobota  
3.12. neděle za živou a zemřelou rodinu Tomkovu, Filipi a Kučerovu a na poděkování s prosbou za Boží pomoc a ochranu
4.12. pondělí za farníky
8.12. pátek za Ludmilu a Josefa Pyšných, rodinu Müllerovu, Nyklovu a Hanychovu
9.12. sobota  
10.12. neděle za farníky
11.12. pondělí  
15.12. pátek za Marii a Jindřicha Sedláčkovy a za celou rodinu
16.12. sobota  
17.12. neděle za rodiče Oldřicha a Ludmilu Buchtovy, za rodiče Václava a Annu Kašovy a za Aloise a Růženu Kašovy
18.12. pondělí za farníky
22.12. pátek za Marii a Miloslava Kovářovy, Annu a Josefa Proseckých a za živé i zemřelé z jejich rodin
23.12. sobota  
24.12. neděle za rodiče Čuprovy, Šídlovy a Chrástovy
24.12. půlnoční za naše děti v adopci na dálku
25.12. pondělí  
26.12. úterý za zemřelé rodiče Matějů, prarodiče a živou rodinu
29.12. pátek za Marii Laštovičkovu a rodinu
31.12. neděle za otce Stanislava Hložka a Miroslava Bičiště
Počet přečtení:  316
Naposledy: 12.7.2018

 

 

 

 

 

Přihlášení