Mše svatá v Jimramově

farní kostel Narození Panny Marie: Neděle: 8:15; Pondělí (mimo dobu adventní): 7:30 (s Ranními chválami); Pondělí (v době adventní): 6:45 (roráty, po mši sv. modlitba Ranních chval); Pátek: 17:30 (zimní období a 1. první pátek v měsíci dubnu, květnu, červnu a září); Pátek: 18:30 (letní období, vyjma 1. pátku v měsíci dubnu, květnu, červnu a září); Sobota: 7:30 (pouze 1. sobota v měsíci, mimo dobu adventní); Sobota: 6:45 (v době adventní)

Hlavní stránka | biřmovanci | mešní úmysly | Lidové misie | historie | bohoslužby | kontakty | pastorační rada | ekumena | děti | akce | aktuality
mešní úmysly / Velké Janovice
Rozpis mešních úmyslů na 1. pololetí 2018 ve Velkých Janovicích
o.Pavel  daljimsul@centrum.cz27.12.2017

VELKÉ JANOVICE                                                                                                                  ÚMYSLY MŠÍ SV. NA 1. POLOLETÍ 2018
datum den úmysl
3.1. středa za Františka, sestry a za duše v očistci
17.1. středa za Marii Kotoučkovu a duše v očistci
31.1. středa za rodiny Zítkovy, s prosbou o dar víry v rodinách, a za duše v očistci
7.2. středa za živé rodiny Horníčkovy a Najtovy, bratry a sestry, za syna Zdeňka,                                s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie, a za duše v očistci
21.2. středa za Josefa Zavadila a jeho živou a zemřelou rodinu, za živou a zemřelou rodinu Kincovu, s prosbou o Boží požehnání a ochranu
7.3. středa prosba o obnovení křesťanských rodin a za jejich ochranu, za vstup mladých párů do manželství s požehnáním církve, za Josefa Zavadila, jeho živou                      i zemřelou rodinu a za duše v očistci
21.3. středa za Josefa Zavadila a jeho živou a zemřelou rodinu, za živou a zemřelou rodinu Kincovu, za Josefa Moravce, Emílii Lipkovu a za duše v očistci
4.4. středa za celý rod Václava Zítky, za Josefu Korbičkovu a na poděkování za dosavadní milosti
18.4. středa za živé a zemřelé rodiny Samkovy a Babáčkovy, za duše v očistci, a prosba                 o Boží ochranu
2.5. středa za Františka, vnuka a za duše v očistci
16.5. středa za rodiny Bártovy a Štanglovy, za kněze, s prosbou o Boží pomoc a ochranu
30.5. středa za rodiny Groulíkovy, za zemřelé oboje rodiče a za duše v očistci
6.6. středa za zemřelé rodiče Horníčkovy a Najtovy, bratry a sestry a za syna Zdeňka
20.6. středa za rodinu Zvoníčkovu, Kotoučkovu a za duše v očistci
Počet přečtení:  168
Naposledy: 12.7.2018

 

 

 

 

 

Přihlášení