Mše svatá v Jimramově

farní kostel Narození Panny Marie: Neděle: 8:15; Pondělí (mimo dobu adventní): 7:30 (s Ranními chválami); Pondělí (v době adventní): 6:45 (roráty, po mši sv. modlitba Ranních chval); Pátek: 17:30 (zimní období a 1. první pátek v měsíci dubnu, květnu, červnu a září); Pátek: 18:30 (letní období, vyjma 1. pátku v měsíci dubnu, květnu, červnu a září); Sobota: 7:30 (pouze 1. sobota v měsíci, mimo dobu adventní); Sobota: 6:45 (v době adventní)

Hlavní stránka | biřmovanci | mešní úmysly | Lidové misie | historie | bohoslužby | kontakty | pastorační rada | ekumena | děti | akce | aktuality
mešní úmysly / Sulkovec
Rozpis mešních úmyslů na 1. pololetí 2018 v Sulkovci
o.Pavel  daljimsul@centrum.cz27.12.2017

S U L K O V E C                                                                                                                   ÚMYSLY MŠÍ SV. NA 1. POLOLETÍ 2018
datum den úmysl
1.1. pondělí za farníky
2.1. úterý za rodiče Kučerovy, Jílkovy, Dolečkovy a příbuzné
6.1. sobota za živou a zemřelou rodinu Smolíkovu, Břenkovu a za duše v očistci
7.1. neděle za Jaroslava Jílka, manželku, jejich rodiče, sourozence a duše v očistci
14.1. neděle za Pavla Schaffera, rodiče a za duše v očistci
16.1. úterý  
21.1. neděle za Aloise Jílka, Ladislava Klodnera, rodiče a sourozence, rodinu Pustinovu a Klodnerovu
23.1. úterý za Jiřího Tomáška a rodiče
30.1. úterý  
2.2. pátek za farníky
4.2. neděle za Blažeje Andrlíka, syna a rodiče
6.2. úterý za Hynka Jandla, manželku a dceru
11.2. neděle za rodinu Bártovu a Klodnerovu
13.2. úterý za živou a zemřelou rodinu Smolíkovu, Břenkovu a za duše v očistci
18.2. neděle za Jiřinu Stloukalovu, Helenu Popelkovu, rodiče a sestru
20.2. úterý za Josefa a Josefu Marečkovy a všechny živé i zemřelé příbuzné
27.2. úterý R
4.3. neděle za Františka Marečka, rodiče, živou a zemřelou rodinu Marečkovu a za duše v očistci
6.3. úterý za Marii Ježkovu, manžela a syna
11.3. neděle za Antonína Marečka, Václava Hrnčíře, za živou a zemřelou rodinu Marečkovu, Omastovu a Hrnčířovu
13.3. úterý za živou a zemřelou rodinu Kudovu a Herníkovu
18.3. neděle za rodiče Ehrenbergerovy a za živou a zemřelou rodinu
19.3. pondělí za farníky
20.3. úterý  
25.3. neděle za Jaroslava Krčila, manželku, rodiče a sourozence
27.3. úterý za Karla Cibulku a rodinu
31.3. sobota  
1.4. neděle za farníky
2.4. pondělí  
3.4. úterý  
8.4. neděle za rodiče Bártovy, Klodnerovy a Josefa Korábka
10.4. úterý  
15.4. neděle  
17.4. úterý za Františka Kudu, rodinu Kudovu a Herníkovu
24.4. úterý R
29.4. neděle za živou a zemřelou rodinu Krčilovu, Brdíčkovu a Jílkovu
1.5. úterý za rodiče, prarodiče, Proseckých a celou rodinu
6.5. neděle za Františka a Ludmilu Dvořákovy, rodiče, sourozence a duše v očistci
8.5. úterý za Františka Krčila, manželku, rodinu Fojtovu a všechny živé i zemřelé příbuzné
13.5. neděle za Františka, Věru a Jiřího Tomáškovy, s prosbou o Boží ochranu a pomoc v nemoci
15.5. úterý za Žofii Břenkovu, manžela a duše v očistci
20.5. neděle za rodinu Jílkovu a Šplíchalovu
22.5. úterý za Hedviku Jílkovu, syna Járu a za Káju Chlupa
29.5. úterý za živou a zemřelou rodinu Smolíkovu, Břenkovu a za duše v očistci
3.6. neděle za rodiče Jandlovy, Popelkovy a děti
5.6. úterý za Františka Marečka, rodiče, živou a zemřelou rodinu Marečkovu a za duše v očistci
10.6. neděle za Jaroslava a Květu Krčilovy
12.6. úterý za Miloslava Procházku a za duše v očistci
17.6. neděle za živou a zemřelou rodinu Dvořákovu, Peterkovu a duše v očistci
19.6. úterý za Věru Tomáškovu, manžela a syna
26.6. úterý  
29.6. pátek R
Počet přečtení:  237
Naposledy: 16.7.2018

 

 

 

 

 

Přihlášení