Mše svatá v Jimramově

farní kostel Narození Panny Marie: Neděle: 8:15; Pondělí (mimo dobu adventní): 7:30 (s Ranními chválami); Pondělí (v době adventní): 6:45 (roráty, po mši sv. modlitba Ranních chval); Pátek: 17:30 (zimní období a 1. první pátek v měsíci dubnu, květnu, červnu a září); Pátek: 18:30 (letní období, vyjma 1. pátku v měsíci dubnu, květnu, červnu a září); Sobota: 7:30 (pouze 1. sobota v měsíci, mimo dobu adventní); Sobota: 6:45 (v době adventní)

Hlavní stránka | biřmovanci | mešní úmysly | Lidové misie | historie | bohoslužby | kontakty | pastorační rada | ekumena | děti | akce | aktuality
mešní úmysly / Dalečín
Rozpis mešních úmyslů na 1. pololetí 2018 v Dalečíně
o.Pavel  daljimsul@centrum.cz27.12.2017

D A L E Č Í N                                                                                                                    ÚMYSLY MŠÍ SV. NA 1. POLOLETÍ 2018
datum den úmysl
1.1. pondělí za živou a zemřelou rodinu Čechovu
4.1. čtvrtek za správné vyřešení životní situace podle Boží vůle
6.1. sobota za otce Jana Bednáře, sestru Františku a za všechny zemřelé kněze
7.1. neděle za rodinu Plockovu a Šejnohovu, s prosbou o dar víry, vedení Duchem Svatým a o ochranu Panny Marie
14.1. neděle za rodinu Zichovu a Justovu
18.1. čtvrtek za Marii a Ladislava Štěpánkovy a jejich živé rodiny
21.1. neděle za Antonii Vetešníkovu, jejího syna Františka, snachu Hedviku a jejich syna Františka
25.1. čtvrtek za rodinu Vítkovu a Jílkovu
28.1. neděle za zemřelé rodiče Horníčkovy a Najtovy, bratry a sestry a syna Zdeňka
1.2. čtvrtek  
4.2. neděle za rodinu Klodnerovu, Jílkovu a Šplíchalovu
8.2. čtvrtek  
11.2. neděle za živou a zemřelou rodinu Kamarádovu a Stránských
14.2. středa za farníky
15.2. čtvrtek  
18.2. neděle za rodiny Groulíkovy, s prosbou o Boží pomoc a o ochranu Panny Marie
22.2. čtvrtek  
25.2. neděle za zemřelého Dušana Barana a za Rytíře Země zubra
1.3. čtvrtek za živou a zemřelou rodinu Novotných
4.3. neděle za babičku a maminku Marii Šimomovu, za živou a zemřelou rodinu Šimonovu, Kotoučkovu a Beranovu
8.3. čtvrtek za zemřelé rodiče Svobodovy, jejich syna Jaroslava a živé rodiny Svobodovy
11.3. neděle za rodiče Šimonovy a rodinu
15.3. čtvrtek na poděkování za Boží pomoc a ochranu
18.3. neděle za manžele Kotoučkovy a duše v očistci
19.3. pondělí za celý rod Františka Bárty, s prosbou o prohloubení víry v rodinách a za šťastnou hodinku smrti na přímluvu sv. Josefa
22.3. čtvrtek za rodiče Svobodovy a syna Jaroslava
25.3. neděle za rodinu Dufkovu
29.3. čtvrtek za rodinu Skalníkovu a Stárkovu
1.4. neděle za živou a zemřelou rodinu Čechovu
2.4. pondělí za rodiče a děti Vrátných a za živou rodinu
5.4. čtvrtek za Josefa a Josefu Uhlířovy z čísla 98
8.4. neděle za rodinu Korábkovu a Anežku Procházkovu
12.4. čtvrtek prosba o Boží pomoc a přímluvu Panny Marie pro všechny maturanty
15.4. neděle za rodinu Vítkovu a Jílkovu
19.4. čtvrtek za zemřelé rodiče Šaurovy, syna Luďka a dceru Marii
22.4. neděle za Vladislava Olivu a rodinu Stránských
26.4. čtvrtek za rodiče Uhlířovy z čísla 10
29.4. neděle za živé rodiny Horníčkovy, s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie a za duše v očistci
3.5. čtvrtek na poděkování za dar života, s prosbou o další pomoc a ochranu na přímluvu Panny Marie
6.5. neděle za rodiče Šimonovy a rodinu
10.5. čtvrtek za rodiče Ehrenbergerovy a rodinu Nykodýmovu, Justovu a Petrovu
13.5. neděle za zemřelé rodiče Miladu a Františka Benešovy
17.5. čtvrtek za živou a zemřelou rodinu Švecovu a Koukalovu
20.5. neděle za rodinu Milfaitovu
24.5. čtvrtek za živou a zemřelou rodinu Kotoučkovu
27.5. neděle za zemřelé rodiče Horníčkovy a Najtovy, bratry a sestry a syna Zdeňka
31.5. čtvrtek za rodinu Karasovu, Stránských a za duše v očistci
3.6. neděle za živou a zemřelou rodinu Cahovu
7.6. čtvrtek za živou a zemřelou rodinu Ježovu
10.6. neděle za farníky, zvláště za děti jdoucí k 1. sv. přijímání, jejich rodiče, kmotry a sourozence
14.6. čtvrtek na poděkování za dar víry a Boží ochrany
17.6. neděle za živou a zemřelou rodinu Kotoučkovu a Bártovu
21.6. čtvrtek za Ladislava Uhlíře a jeho ženu Marii
24.6. neděle na poděkování za 30 let manželství a rok jáhenské služby
28.6. čtvrtek za Karla Svobodu a rodiče Svobodovy
Počet přečtení:  229
Naposledy: 16.7.2018

 

 

 

 

 

Přihlášení