Mše svatá v Jimramově

farní kostel Narození Panny Marie: Neděle: 8:15; Pondělí (mimo dobu adventní): 7:30 (s Ranními chválami); Pondělí (v době adventní): 6:45 (roráty, po mši sv. modlitba Ranních chval); Pátek: 17:30 (zimní období a 1. první pátek v měsíci dubnu, květnu, červnu a září); Pátek: 18:30 (letní období, vyjma 1. pátku v měsíci dubnu, květnu, červnu a září); Sobota: 7:30 (pouze 1. sobota v měsíci, mimo dobu adventní); Sobota: 6:45 (v době adventní)

Hlavní stránka | biřmovanci | mešní úmysly | Lidové misie | historie | bohoslužby | kontakty | pastorační rada | ekumena | děti | akce | aktuality
mešní úmysly / Jimramov
Rozpis mešních úmyslů na 1. pololetí 2018 v Jimramově
o.Pavel  daljimsul@centrum.cz27.12.2017

J I M R A M O V                                                                                                                                        ÚMYSLY MŠÍ SV. NA 1. POLOLETÍ 2018
datum den úmysl
1.1. pondělí za rodiče Zobačovy, tetu a celou rodinu
5.1. pátek za Jindřicha Vápeníka a rodinu Vápeníkovu
6.1. sobota za farníky
7.1. neděle za rodinu Laštovičkovu a Strakovu
12.1. pátek za Antonína a Marii Kašparovy
14.1. neděle za Marii Havlovu a Josefa Bayera
15.1. pondělí za farníky
19.1. pátek za Vilmu Tomkovu, manžela a rodiče Tušlovy
21.1. neděle za rodinu Vošmerovu, Koudelovu, Vrátných a Blažíčkovu
22.1. pondělí za farníky
26.1. pátek za Miloslava Ostatka, rodiče a sourozence
28.1. neděle za rodiče Agátu a Františka Zítkovy, celou rodinu a Miloše Uherku
29.1. pondělí za farníky
2.2. pátek za Ludmilu Pražanovu
3.2. sobota za živé a zemřelé řeholníky a řeholnice
4.2. neděle za rodiče Havlíčkovy, rodiče Vaníčkovy, syna Jiřího a vnučku Marii
5.2. pondělí za Milana Prokopa, rodiče a celou rodinu Prokopovu a Matějů
9.2. pátek za rodinu Halouzkovu a Boženu Kyselovu a syna
11.2. neděle za Luboše Žáka a celou rodinu Žákovu
12.2. pondělí za farníky
14.2. středa  
16.2. pátek za Jarmilu Dobiášovu, rodiče, sourozence a Josefa Krbuška
18.2. neděle za rodiče Bojanovských, sourozence a Luboše Jambora
19.2. pondělí  
23.2. pátek na poděkování za ochranu a pomoc, a za pana doktora Nováka
25.2. neděle na poděkování za 30 let společného života, s prosbou o Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu také v dalších letech
26.2. pondělí za farníky
2.3. pátek za Josefa, Františka a Annu Bartošovy
3.3. sobota  
4.3. neděle za Jaroslava a Bělu Tušlovy a za Jaroslava Medunu
5.3. pondělí za farníky
9.3. pátek za rodiče Lidmilovy a dceru Marii Novotnou
11.3. neděle za Jaroslava a Annu Burešovy, Josefa a Blanku Vydrovy a Gustava Maťašovského
12.3. pondělí za farníky
16.3. pátek za Josefa Tobiáše a rodiče
18.3. neděle na poděkování za 25 let splečného života
19.3. pondělí  
23.3. pátek za Ludmilu Pražanovu, bratra Antonína a rodiče
25.3. neděle za rodinu Novotných, Eduarda a Růženu Cackovy a za Janu Kafkovu
26.3. pondělí za farníky
29.3. čtvrtek za rodinu Bačovskou a Štěrbovu, za Vladimíra Basovníka a na poděkování za šťastný návrat
31.3. sobota za farníky
1.4. neděle za Boženu Vápeníkovu a rodinu Křížovu
2.4. pondělí za rodiče Matějů, prarodiče a na poděkování
6.4. pátek za živou a zemřelou rodinu Menšíkovu, Bláhovu a Švandovu
7.4. sobota  
8.4. neděle za Ladislava Zobače, rodiče, sourozence a manžele Rekovy
9.4. pondělí za živou a zemřelou rodinu Pražanovu a Pánkovu
13.4. pátek za rodinu Jiříčkovu, s prosbou o Boží ochranu
15.4. neděle za Josefa Urbana, rodiče, sourozence a zetě Jaroslava
16.4. pondělí za farníky
20.4. pátek na poděkování za 50 let společného života, s prosbou o Boží ochranu a pomoc pro živé členy rodiny
22.4. neděle za rodiče Grossovy, Jaroslava a Anežku Librovy a dceru Jaroslavu
23.4. pondělí za farníky
27.4. pátek za Annu Strakovu a celou rodinu
29.4. neděle za rodinu Čuprovu, Šídlovu a Chrástovu
30.4. pondělí za rodiče Čermákovy a dceru Aničku
4.5. pátek za Věru Kynclovu, rodiče a sourozence
5.5. sobota za farníky, zvláště za ministranty a kostelníky
6.5. neděle za Jana Bojanovského, rodiče a rodinu Slámovu
7.5. pondělí za Stanislava Tomana
11.5. pátek za živé a zemřelé rodiny Lidmilovy a Polákovy
13.5. neděle za rodinu Satrapovu a Pečínkovu, za Ladislava Špaška, s prosbou o Boží pomoc a ochranu
14.5. pondělí za rodinu Procházkovu, Blažkovu a Kocandovu
18.5. pátek za Bedřicha Pospíšila a manželku Marii, za Josefa Pospíšila, manželku Markétu a dceru, za Jana Procházku, s prosbou o Boží požehnání pro celé rodiny
20.5. neděle za Marii a Josefa Zobačovy
21.5. pondělí za Adolfa a Růženu Poulovy, rodiče z obojí strany a za duše v očistci
25.5. pátek za Josefa a Věru Sedláčkovy
27.5. neděle za rodinu Ehrenbergerovu, Koudelovu a Pohankovu, za tetu Marii a Annu
28.5. pondělí za farníky
1.6. pátek za manžela, rodiče a bratra Macháčkovy a prarodiče Mašíkovy
2.6. sobota  
3.6. neděle za rodiče Josefa a Sylvu Tobiášovy
4.6. pondělí  
8.6. pátek za Antonína a Marii Kašparovy
10.6. neděle za rodinu Andrlovu, syna Miloslava a rodinu Vrátných
11.6. pondělí za farníky
15.6. pátek za rodiče Juklovy, sourozence a Anežku Juklovu
17.6. neděle za Josefa Proseckého, rodiče a rodinu Slámovu
18.6. pondělí za farníky
22.6. pátek za Antonína Bradáče a rodinu
24.6. neděle za rodiče Havlíčkovy, rodiče Vaníčkovy, syna Jiřího a vnučku Marii
25.6. pondělí za farníky
29.6. pátek  
Počet přečtení:  408
Naposledy: 16.7.2018

 

 

 

 

 

Přihlášení