Mše sv. (nejen) pro děti

1. neděle v měsíci během školního roku (není-li aktuálně uvedeno jinak) a poslední neděli v červnu (vyhodnocení); ve všech farních kostelech našich farností.

Hlavní stránka | biřmovanci | mešní úmysly | Lidové misie | historie | bohoslužby | kontakty | pastorační rada | ekumena | děti | akce | aktuality
děti / mše sv. pro děti
Sv. Dominik Savio v červnu
o.Pavel  daljimsul@centrum.cz05.06.2017

Při červnové mši svaté pro děti jsme byli svědky závěru Dominikova života. Ale my víme, že žije. Je přece svatý, tak musí žít u Pána Boha. Už od svého prvního svatého přijímání se připravoval na život na věčnosti častým přijímáním Eucharistie.

I nám by nebe nemělo být vzdáleno. Proto i motto k zapamatování na měsíc červen, kdy se hlavně ve škole snažíme dohnat vše potřebné k nejlepšímu vysvědčení, zní: Závěr školy - velká píle. I Domík je blízko cíle.

 

Některé děti také splnily úkol z minulého setkání, neboť napsaly dopis Panně Marii a v kostele ho hodily do připravené schránky pro nebeskou poštu. Věřím, že se od Panny Marie dočkají odpovědi. Podobně jako se ti, kteří sbírali po celý rok písmenka do tajenky, mohou radovat z jejího vyluštění.

A na závěr modlitba tohoto měsíce:

Svatý Dominiku Savio,

tys konal všechny své povinnosti tak svědomitě, že ses stal vzorem pracovitosti, podněcované modlitbou. Vypros i nám, abychom vzorně konali své povinnosti a zároveň byli příkladně zbožní.


Mše svatá s vyhodnocením celoroční soutěže bude v neděli 2. července. A možná přijde i sám svatý Dominik. Prosím vechny děti, které se do soutěže zapojily, aby v kostele, nebo na faře odevzdaly do 18. června  své kartičky s vyluštěnou tajenkou (nebo třeba jen částečně vyluštěnou).

Počet přečtení:  276
Naposledy: 16.7.2018

 

 

 

 

 

Přihlášení