Hlavní stránka | biřmovanci | mešní úmysly | Lidové misie | historie | bohoslužby | kontakty | pastorační rada | ekumena | děti | akce | aktuality
akce / ohlédnutí
Slavnost Nejsvětější Trojice
Pavel Šikula pos@seznam.cz08.06.2018
V neděli 27. května 2018 jsme slavili slavnost Nejsvětější Trojice, při které 9 dětí poprvé přijalo Pána Ježíše. Na závěr mše svaté jsme se po téměř osmi letech loučili s otcem Pavlem Vybíhalem. Odpoledne jsme prožili farní den a navečer žehnání opraveného kříže.

I touto cestou děkujeme otci Pavlovi za všechno, co jsme společně prožili a co pro nás při působení v našich farnostech udělal. Otče Pavle, děkujeme! Přejeme Vám hodně Božího požehnání při působení v nových farnostech!

obr.01-

obr.02-

obr.03-

obr.04-

obr.05-

obr.06-

obr.07-

obr.08-

obr.09-

Počet přečtení:  292
Naposledy: 19.8.2018

 

 

 

 

 

Přihlášení