Hlavní stránka | biřmovanci | mešní úmysly | Lidové misie | historie | bohoslužby | kontakty | pastorační rada | ekumena | děti | akce | aktuality
aktuality / společné
Sms desátky v říjnu 2017
o.Pavel  daljimsul@centrum.cz10.10.2017

Protože se v minulých letech osvědčily desátkové sms, nabízím i letos tuto službu.

Od pondělí 2.10. do pátku 27.10. budou zájemcům každý den (vyjma víkendu) zasílány sms zprávy se zněním patřičného tajemství růžence a s kratičkým povzbuzením. Letos v tomto povzbuzení nebudeme navíc luštit žádnou tajenku, jako tomu bylo loni, zato nám bude předložen biblický verš, který může posloužit k hlubšímu rozjímání toho kterého desátku, a bude doplněno povzbuzujícím veršem.

Sms budou rozesílány obvykle mezi 8. a 9. dopolední hodinou.


Modlitbu sv. růžence pro ty, kteří se ji z jakéhokoli důvodu nebudou modlit celou (soukromě či při společné modlitbě - viz předchozí článek na našem webu), si jej mohou rozložit následovně:
Neděle: úvod modlitby (lze se místo neděle pomodlit až v pondělí těsně před desátkem), k tomuto nebude zasílána žádná připomínková sms.
Pondělí: 1. desátek (1x Otče náš; 10x Zdrávas, Maria - s vloženým tajemstvím po jménu
Ježíš; Sláva Otci; fatimský dodatek "Pane Ježíši ...")
Úterý: 2. desátek
Středa: 3. desátek
Čtvrtek: 4. desátek
Pátek: 5. desátek
Sobota: závěr modlitby (lze se místo soboty pomodlit v pátek bezprostředně po příslušném desátku)

Během čtyř říjnových týdnů se tak setkáme se všemi čtyřmi růženci (radostný, světla, bolestný, slavný)

Forma modlitby růžence je také uvedena v kancionálu pod číslem 009.

SMS upomínky si samozřejmě mohou objednat i ti, kteří růžencová tajemství znají, ale chtějí se vyvarovat zapomenutí na modlitbu, nebo potřebují k modlitbě "pouze" povzbudit.

SMS lze objednat na farním čísle 733 741 357. Služba je určena všem farníkům našich farností. Služba je zdarma, jedinou podmínkou je modlitba denního desátku, tedy jednoho růžence za týden. Přijaté SMS jsou z mobilů "objednavatelů" volně šiřitelné k dalším odběratelům.P.S.: Protože jsem se z časových důvodů dostal až nyní k aktualizaci našich webových stránek, mohu níže prozradit znění rozesílaných sms v prvním říjnovém týdnu:

2.10. - 1.1: Kterého jsi z Ducha Svatého počala. Anděl Páně zvěstoval Panně Marii (srv. Lk 1, 26-38). A růže kvítek vykvetl v lůně lilii.

3.10. - 1.2: S kterým jsi Alžbětu navštívila. Požehnaná ty mezi ženami (Lk 1, 42). Požehnáni věřící – požehnáni my.

4.10. - 1.3: Kterého jsi v Betlémě porodila. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán (Lk 2, 11). Slavně zpívá Gloria, kdo nocí neuspán.

5.10. - 1.4: Kterého jsi v chrámě obětovala. Rodiče přinesli dítě do chrámu (Lk 2, 22). Pojďme se podívat tam místo do krámu.

6.10. - 1.5: Kterého jsi v chrámě nalezla. Když mu bylo dvanáct let, šli tam, jak bylo o svátcích zvykem (Lk 2, 42). Bůh se hledá vírou, nikoli jen vzlykem.

Počet přečtení:  189
Naposledy: 15.8.2018

 

 

 

 

 

Přihlášení