Bohoslužba v neděli - Jimramov

Mše svatá v 8:15

Bohoslužba v neděli - Dalečín

Mše svatá v 9:45

Bohoslužba v neděli - Sulkovec

Mše svatá v 11:15 (1., 2., 3. a 5. neděle v měsíci); Bohoslužba slova v 11:15 (4. neděle v měsíci)

Bohoslužba v neděli - Nyklovice

Bohoslužba slova v 8:15 (1. neděle v měsíci); Mše svatá v 11:15 (4. neděle v měsíci)

Bohoslužba v pondělí - Jimramov

Mše svatá s Ranními chválami v 7:30; (v době adventní roráty v 6:45, po nich modlitba Ranních chval)

Bohoslužba ve středu - Velké Janovice

Mše svatá v 10:00 (1., 3. a 5. středa v měsíci)

Bohoslužba ve středu - Nyklovice

Mše svatá v 18:00 (2. a 4. středa v měsíci říjnu - březnu); Bohoslužba slova v 18:00 (1.,3. a 5. středa v měsíci říjnu - březnu); Mše svatá v 19:00 (2. a 4. středa v měsíci dubnu - září); Bohoslužba slova v 19:00 (1.,3. a 5. středa v měsíci dubnu - září)

Bohoslužba ve čtvrtek - Dalečín

Dalečín - kaple Panny Marie na faře - Mše svatá v 17:30 (listopad - březen); Dalečín - kaple Panny Marie na faře - Mše svatá v 18:30 (duben - říjen)

Bohoslužba ve čtvrtek - Sulkovec

Mše svatá v 16:30 (říjen - březen); Mše svatá v 17:00 (duben - září)

Bohoslužba v pátek - Jimramov

Mše svatá v 17:30 (říjen - březen, 1. pátek v měsíci dubnu, květnu, červnu a září); Mše svatá v 18:30 (duben - září, vyjma 1. pátku v měsíci dubnu, květnu, červnu a září)

Bohoslužba v sobotu - Jimramov

Mše v 7:30 - pouze 1. sobota v měsíci; (v době adventní roráty každou sobotu v 6:45, po nich modlitba Ranních chval)

Bohoslužba v sobotu - Borovnice

Mše svatá s nedělní platností v 18:00 (2. a 4. sobota v měsíci říjnu - březnu); Mše svatá s nedělní platností v 18:30 (2. a 4. sobota v měsíci dubnu - záři)

Výjimka

Připadne-li pouť Nový Jeruzalém na úterý nebo čtvrtek, bohoslužba v Sulkovci, potažmo v Dalečíně, začíná již v 8 hodin. Případné další změny vyhrazeny. Sledujte aktuality v ohláškách, nástěnkách a na farním webu.

Hlavní stránka | biřmovanci | mešní úmysly | Lidové misie | historie | bohoslužby | kontakty | pastorační rada | ekumena | děti | akce | aktuality
bohoslužby / společné
Vánoce a doba vánoční 2017 - 2018 v našich farnostech
o.Pavel  daljimsul@centrum.cz16.12.2017

Vánoční bohoslužby a další program v době vánoční

 

24.12. Jimramov: 8:15 mše svatá s adventním průvodem dětí, s promluvou pro děti a s přijetím do katechumenátu

                             Adorační den (9:15 - 13:00)

           Dalečín: 9:45 mše svatá s adventním průvodem dětí a s promluvou pro děti

           Jimramovské Paseky: 11:00 "předpouťová" mše svatá v kapli Narození Krista      

           Sulkovec: 11:15 mše svatá s promluvou pro děti

           Jimramov: 13:00 společné ukončení adorace, požehnání  

           Jimramov: 17:00 koledové troubení z věže a zpěv koled u sochy sv. Jana Nepomuckého na náměstí

            Jimramov: 21:30 půlnoční mše svatá (při ní sbírka na naše adoptované děti z Indie)

            Dalečín: 24:00 půlnoční mše svatá

     V tento den bude ve všech našich kostelích po dopoledních bohoslužbách k dispozici Betlémské světlo (v Jimramově až do ukončení adorace ve 13 hodin).


25.12. Jimramov: 8:15 mše svatá s dárkem dětí pro Ježíška (a možná i dětem od Ježíška)

            Dalečín: 9:45 mše svatá s dárkem dětí pro Ježíška (a možná i dětem od Ježíška)

           Sulkovec: 11:15 mše svatá s dárkem dětí pro Ježíška (a možná i dětem od Ježíška)

 

26.12. Jimramov: 8:15 mše svatá

           Dalečín: 9:45 mše svatá

           Sulkovec: 11:15 bohoslužba slova

           Nyklovice: 11:15 mše svatá

           Nyklovice: 12:00 svatoštěpánské představení dětí

           Jimramov: 15:00 svatoštěpánské představení dětí

 

27.12. Dalečín: 14:00 výstav Nejsvětější svátosti oltářní a soukromá adorace (kaple)

            Dalečín: 17:00 společné zakončení adoračního dne a svátostné požehnání, požehnání a ochutnávka svatojánského vína (kaple)

             Nyklovice: 18:00 mše svatá s žehnáním svatojánského vína

 

28.12. Dalečín (kaple) 17:30 mše svatá

 

29.12. Jimramov: 17:30 mše svatá


31.12. Jimramov: 8:15 mše svatá s obnovou manželských slibů

           Dalečín: 9:45 mše svatá s obnovou manželských slibů

           Sulkovec: 11:15 mše svatá s obnovou manželských slibů

           Jimramov: 16:00 ekumenická bohoslužba (evangelický kostel)

           Jimramov: 20:00 adorace na závěr kalendářního roku, Te Deum, požehnání

 

1.1.  Jimramov: 8:15 mše svatá

        Dalečín: 9:45 mše svatá

        Sulkovec: 11:15 mše svatá

 

2.1. Sulkovec: 17:30 mše svatá, po mši sv. adorace před prvním pátkem


3.1. Velké Janovice: 10:00 mše svatá

        Nyklovice: 18:00 bohoslužba slova


4.1. Dalečín: 17:30 mše svatá, po mši sv. adorace před prvním pátkem


5.1. Jimramov: 17:30 mše svatá, po mši sv. prvopáteční adorace


6.1. Jimramov: 8:15 mše svatá s žehnáním vody, kadidla a křídy, požehnání koledníkům

       Dalečín: 9:45 mše svatá s žehnáním vody, kadidla a křídy, požehnání koledníkům

       Sulkovec: 11:15 mše svatá s žehnáním vody, kadidla a křídy, požehnání koledníkům


7.1. Jimramov: 8:15 mše svatá

        Dalečín: 9:45 mše svatá

        Sulkovec: 11:15 mše svatá


Návštěvy nemocných budou probíhat v prvním lednovém týdnu v obvyklých časech.

Tříkrálová sbírka se uskuteční v sobotu 6. ledna.

Počet přečtení:  412
Naposledy: 13.7.2018

 

 

 

 

 

Svátost smíření

20 minut před každou mší svatou (vyjma v neděli v Dalečíně, Sulkovci a Nyklovicích; vyjma v sobotu v Borovnici); 1. pátek v měsíci od 16:00 v Jimramově

Adorace

Jimramov - 1. pátek v měsíci po mši svaté; 2. sobota v měsíci ve 20:00 (s rozjímáním nedělního evangelia); Dalečín - čtvrtek před 1. pátkem v měsíci po mši svaté; pátek (kromě 1. pátku v měsíci) tichá adorace 18:30-19:30 (letní období), 17:30-18:30 (zimní období); Sulkovec - úterý před 1. pátkem v měsíci po mši svaté

Modlitba sv. růžence

Vždy 30 minut přede mší svatou (vyjma ve středu v Nyklovicích a v sobotu v Borovnici); V úterý a ve čtvrtek v 18:30 na faře v Jimramově; V pondělí, ve čtvrtek a v pátek v 19:30 v kapli ve Velkých Janovicích

Modlitba matek

Jimramov - středa v 18:00 (listopad - březen); středa v 19:30 (duben - říjen); Dalečín - středa v 18:15 (listopad - březen); středa v 19:15 (duben - říjen); vždy v kapli na faře; Sulkovec - Pondělí po 1. pátku v měsíci v 16:30 (říjen - březen); v 17:30 (duben - září)

Přihlášení