Bohoslužba v neděli - Jimramov

Mše svatá v 8:15

Bohoslužba v neděli - Dalečín

Mše svatá v 9:45

Bohoslužba v neděli - Sulkovec

Mše svatá v 11:15 (1., 2., 3. a 5. neděle v měsíci); Bohoslužba slova v 11:15 (4. neděle v měsíci)

Bohoslužba v neděli - Nyklovice

Bohoslužba slova v 8:15 (1. neděle v měsíci); Mše svatá v 11:15 (4. neděle v měsíci)

Bohoslužba v pondělí - Jimramov

Mše svatá s Ranními chválami v 7:30; (v době adventní roráty v 6:45, po nich modlitba Ranních chval)

Bohoslužba ve středu - Velké Janovice

Mše svatá v 10:00 (1., 3. a 5. středa v měsíci)

Bohoslužba ve středu - Nyklovice

Mše svatá v 18:00 (2. a 4. středa v měsíci říjnu - březnu); Bohoslužba slova v 18:00 (1.,3. a 5. středa v měsíci říjnu - březnu); Mše svatá v 19:00 (2. a 4. středa v měsíci dubnu - září); Bohoslužba slova v 19:00 (1.,3. a 5. středa v měsíci dubnu - září)

Bohoslužba ve čtvrtek - Dalečín

Dalečín - kaple Panny Marie na faře - Mše svatá v 17:30 (listopad - březen); Dalečín - kaple Panny Marie na faře - Mše svatá v 18:30 (duben - říjen)

Bohoslužba ve čtvrtek - Sulkovec

Mše svatá v 16:30 (říjen - březen); Mše svatá v 17:00 (duben - září)

Bohoslužba v pátek - Jimramov

Mše svatá v 17:30 (říjen - březen, 1. pátek v měsíci dubnu, květnu, červnu a září); Mše svatá v 18:30 (duben - září, vyjma 1. pátku v měsíci dubnu, květnu, červnu a září)

Bohoslužba v sobotu - Jimramov

Mše v 7:30 - pouze 1. sobota v měsíci; (v době adventní roráty každou sobotu v 6:45, po nich modlitba Ranních chval)

Bohoslužba v sobotu - Borovnice

Mše svatá s nedělní platností v 18:00 (2. a 4. sobota v měsíci říjnu - březnu); Mše svatá s nedělní platností v 18:30 (2. a 4. sobota v měsíci dubnu - záři)

Výjimka

Připadne-li pouť Nový Jeruzalém na úterý nebo čtvrtek, bohoslužba v Sulkovci, potažmo v Dalečíně, začíná již v 8 hodin. Případné další změny vyhrazeny. Sledujte aktuality v ohláškách, nástěnkách a na farním webu.

Hlavní stránka | biřmovanci | mešní úmysly | Lidové misie | historie | bohoslužby | kontakty | pastorační rada | ekumena | děti | akce | aktuality
bohoslužby / společné
Předvelikonoční slavení svátosti smíření a velikonoční liturgie
o.Pavel  daljimsul@centrum.cz17.03.2018

Slavení svátosti smíření před Velikonocemi proběhne v našich farnostech letos následovně:

 

Jimramov: neděle 25.3. od 16:00, zpovídá o. Pavel, o. Karel Rozehnal a o. Sylwester Jurczak

Dalečín (na faře): neděle 18.3. od 17:00, zpovídá o. Pavel a o. Karel Rozehnal

Sulkovec: neděle 18.3. od 16:00, zpovídá o. Pavel (do 16:45) a o. Josef Matras

Borovnice: letos se nezpovídá, využijte sv. smíření v Jimramově

Velké Janovice: středa 21.3. od 9:30, zpovídá o. Pavel

Nyklovice: neděle 18.3. od 15:00, zpovídá o. Josef Matras

 


 Slavení velikonoční liturgie

Zelený čtvrtek - 17:00 Dalečín: mše na památku Večeře Páně, po ní společná modlitba v Getsemanech

                          19:00 Jimramov: mše na památku Večeře Páně, po ní společná modlitba v Getsemanech a možnost soukromé adorace do 21 hodin

 

Velký pátek8:00 Jimramov: Denní modlitba církve (uvedení, četba, ranní chvály)

                      15:00 Nyklovice – pobožnost křížové cesty v kapli Povýšení sv. kříže

                      15:30 Sulkovec – pobožnost křížové cesty

                      16:00 Sulkovec – Velkopáteční obřady

                      16:30 Dalečín – pobožnost křížové cesty na schodišti od fary ke kostelu (za nepřízně počasí v kostele)

                      17:00 Dalečín – Velkopáteční obřady

                      18:00 Jimramov – Velkopáteční obřady

                      19:30 Jimramov – pobožnost křížové cesty z Bludníku na Javorskou cestu (za nepřízně počasí v kostele po skončení velkopátečních obřadů)

 

Bílá sobota8:00 Jimramov: Denní modlitba církve (uvedení, četba, ranní chvály)

                        8:45 – 16:00 Jimramov: soukromá adorace u Božího hrobu

                        9:30 – 15:30 Dalečín: soukromá adorace u Božího hrobu (v restaurovaném starém presbytáři)

                      10:00 - 15:00 Sulkovec: soukromá adorace u Božího hrobu

                      19:00 Sulkovec: Velikonoční vigilie

                      21:30 Jimramov: Velikonoční vigilie (po skončení obřadů agapé na faře)

 Po velkopátečních obřadech a během sobotních adorací bude ve všech kostelech možné přispět na údržbu Božího hrobu v Jeruzalémě.

 

Boží hod velikonoční8:15 Jimramov: mše svatá s žehnáním velikonočních pokrmů)

                                       9:45 Dalečín: mše svatá s žehnáním velikonočních pokrmů)

                                      11:15 Sulkovec: mše svatá s žehnáním velikonočních pokrmů)

                                      

Pondělí velikonoční7:00 Sulkovec: mše svatá

                                      7:00 Nyklovice: bohoslužba slova

                                      8:15 Jimramov: mše svatá

                                      9:45 Dalečín: mše svatá

Počet přečtení:  362
Naposledy: 16.7.2018

 

 

 

 

 

Svátost smíření

20 minut před každou mší svatou (vyjma v neděli v Dalečíně, Sulkovci a Nyklovicích; vyjma v sobotu v Borovnici); 1. pátek v měsíci od 16:00 v Jimramově

Adorace

Jimramov - 1. pátek v měsíci po mši svaté; 2. sobota v měsíci ve 20:00 (s rozjímáním nedělního evangelia); Dalečín - čtvrtek před 1. pátkem v měsíci po mši svaté; pátek (kromě 1. pátku v měsíci) tichá adorace 18:30-19:30 (letní období), 17:30-18:30 (zimní období); Sulkovec - úterý před 1. pátkem v měsíci po mši svaté

Modlitba sv. růžence

Vždy 30 minut přede mší svatou (vyjma ve středu v Nyklovicích a v sobotu v Borovnici); V úterý a ve čtvrtek v 18:30 na faře v Jimramově; V pondělí, ve čtvrtek a v pátek v 19:30 v kapli ve Velkých Janovicích

Modlitba matek

Jimramov - středa v 18:00 (listopad - březen); středa v 19:30 (duben - říjen); Dalečín - středa v 18:15 (listopad - březen); středa v 19:15 (duben - říjen); vždy v kapli na faře; Sulkovec - Pondělí po 1. pátku v měsíci v 16:30 (říjen - březen); v 17:30 (duben - září)

Přihlášení