Úmysly mší svatých v Jimramově

Shlédnutí: 34

Neděle

1. 7.

Za farníky
Čtvrtek

5. 7.

Za Marii Trepkovou a Vlastislava Peterku
Pátek

6. 7.

Za Boženu Vápeníkovu a rodinu Křížovu
Sobota

7. 7.

Za rodinu Kynclovu
Neděle

8. 7.

Za Bohumila Bartoně, Marii Laštovičkovou a za celé rodiny
Pondělí

9. 7.

Za Boží pomoc a ochranu
Pátek

13. 7.

Za nemocného syna
Neděle

15. 7.

Za nemocné osoby rodiny Filipi, Kučerovy a Kostkovy
Pondělí

16. 7.

 
Pátek

20. 7.

 
Neděle

22. 7.

Za Annu Strakovu a celou rodinu
Pondělí

23. 7.

Za farníky
Pátek

27. 7.

Za Boženu a Jana Sedlákovy
Neděle

29. 7.

Za rodiče Sylvu a Josefa Tobiášovy
Neděle

5. 8.

 
Neděle

12. 8.

Prosba o dary Ducha svatého k rozpoznání a přijetí Boží vůle v pracovním i soukromém životě
Neděle

19. 8.

Za Mons. Josefa Laštovicu
Pondělí

20. 8.

Za farníky
Pátek

24. 8.

Za Františka Šauera a rodiče
Neděle

26. 8.

Za rodinu Čuprovu, Šídlovu a Chrástovu
Pondělí

27. 8.

Na osobní úmysl
Pátek

31. 8.

Za živé a + kněze a řeholníky
Neděle

2. 9.

Za farníky
Pondělí

3. 9.

Za živou a + rodinu Šikulovu
Pátek

7. 9.

Za Josefa Tobiáše a rodiče
Neděle

9. 9.

Za Josefa Urbana, rodiče, sourozence a zetě Jaroslava
Pondělí

10. 9.

Za rodinu Plockovu
Pátek

14. 9.

Za Jindřicha Vápeníka a rodinu Vápeníkovu
Neděle

16. 9.

Za rodinu Zítkovu a Miloše Uherku
Pondělí

17. 9.

Za farníky
Pátek

21. 9.

Za Ludmilu Pražanovu, bratra Antonína a rodiče
Neděle

23. 9.

Za živou a + rodinu Pražanovu a Pánkovu
Pondělí

24. 9.

Za Václava a Annu Kašovy
Pátek

28. 9.

Za Marii Mlynářovu, rodinu a Doležalovu rodinu
Neděle

30. 9.

Za důstojného P. Ignáce Sedláčka a sestru Františku
Pondělí

1. 10.

 
Pátek

5. 10.

Za Ludmilu Pražanovu
Sobota

6. 10.

Za živou a + rodinu Šikulovu, za Josefa Šikulu, za rodiče z obojí strany a za duše v očistci
Neděle

7. 10.

Za farníky
Pondělí

8. 10.

Za rodiče Urbanovy a jejich děti
Pátek

12. 10.

Za Jarmilu Dobiášovu, manžela, rodiče a Josefa Krbuška
Neděle

14. 10.

Za rodinu Dostálovu, Kakačovu a Gabrielovu, za syna Petra a zetě Vlastíka a Josefa
Pondělí

15. 10.

Za farníky
Pátek

19. 10.

Za Milana Müllera, jeho rodiče a sourozence, za rodinu Pyšných, Müllerovu, Nyklovu a Hanychovu
Neděle

21. 10.

Za rodinu Groulíkovu a Kolesárovu
Pondělí

22. 10.

 
Pátek

26. 10.

Za Beránkovy, Šaverovy a Josefu Svobodovu
Neděle

28. 10.

Za rodiče Bártovy, Freislbenovy a děti
Pondělí

29. 10.

 
Pátek

2. 11.

Za rodinu Homolkovu a syna, rodinu Kotoučkovu s prosbou o Boží pomoc a ochranu
Sobota

3. 11.

 
Neděle

4. 11.

Za farníky
Pondělí

5. 11.

 
Pátek

9. 11.

Za Antonína Bradáče a rodinu
Neděle

11. 11.

Za rodiče Bojanovských a sourozence, za Luboše a Jarmilu Jamborových
Pondělí

12. 11.

 
Pátek

16. 11.

Za rodiny Vrátných, Vošmerovu a Blažíčkovu
Neděle

18. 11.

Za živou a + rodinu Novotných
Pondělí

19. 11.

Za farníky
Pátek

23. 11.

Za rodiče Juklovy, sourozence a Anežku Juklovu
Neděle

25. 11.

Za rodinu Ondrůchovu a Martínkovu
Pondělí

26. 11.

Poděkování za 40 let společného života s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie
Pátek

30. 11.

 
Sobota

1. 12.

 
Neděle

2. 12.

Za Ladislava Zobače, rodiče, sourozence a manžele Rekovy
Pondělí

3. 12.

 
Pátek

7. 12.

Za Jindřicha a Marii Sedláčkovy a celou rodinu
Neděle

9. 12.

Za Josefa Proseckého, jeho rodinu a rodinu Slámovu
Pondělí

10. 12.

 
Pátek

14. 12.

Za Marii a Miloslava Kovářovy, Annu a Josefa Proseckých, za živé i + z jejich rodin
Neděle

16. 12.

Za farníky
Pondělí

17. 12.

Za Marii Laštovičkovou a rodinu
Pátek

21. 12.

Za rodinu Čuprovu, Šídlovu a Chrástovu
Neděle

23. 12.

Za Jaroslava a Bělu Tušlovy, Jaroslava Medunu a prosbu o Boží ochranu
Pondělí

24. 12.

Za rodiče Kašovy z Míchova a rodiče Buchtovy z Jimramova
Úterý

25. 12.

Za rodinu Satrapovu, Pečínkovu, Ladislava Špačka s prosbou o Boží pomoc a ochranu
Středa

26. 12.

Za rodiče Matějů, prarodiče a živou rodinu
Neděle

30. 12.

Za P. Josefa Hložka, P. Miroslava Bičiště a Jarmilu Kinclovou