Úmysly mší svatých v Sulkovci

Shlédnutí: 9

Neděle

1. 7.

Za rodiče Bártovy, Klodnerovy a Josefa Korábka

Čtvrtek

5. 7.

Za Věru, Františka a Jiřího Tomáškovy a za Boží ochranu a pomoc v nemoci

Neděle

8. 7.

Poděkování za dar života s prosbou za Boží ochranu rodiny Brožové a duše v očistci

Čtvrtek

12. 7.

Za rodiče Kučerovy, děti a duše v očistci

Neděle

15. 7.

Za farníky

Čtvrtek

19. 7.

Za Karla Cibulku, rodiče a rodinu Dovínovu

Čtvrtek

26. 7.

Za Annu Jandlovu, manžela a dceru

Neděle

29. 7.

Za Zdeňka a Blažeje Andrlíkovy

Neděle

5. 8.

Za Pavla Schaffera a rodiče

Neděle

12. 8.

Za Aloise Jílka, rodiče a sourozence

Neděle

19. 8.

Za Františka a Ludmilu Dvořákovy, rodiče, zetě Bohuslava a duše v očistci

Čtvrtek

23. 8.

Za živou a + rodinu Krčilovu, Brdíčkovu a Jílkovu

Čtvrtek

30. 8.

Za Františka Marečka, rodiče a duše v očistci

Neděle

2. 9.

Za živou a + rodinu Marečkovu, Omastovu a Švandovu

Čtvrtek

6. 9.

Za živou a + rodinu Jandlovu a Šebestovu

Neděle

9. 9.

Za rodinu Smolíkovu a Břenkovu a duše v očistci

Čtvrtek

13. 9.

Za Františka Kudu, živou a + rodinu Kudovu a Hejníkovu

Čtvrtek

20. 9.

Za Annu Jandlovu, manžela a dceru

Čtvrtek

27. 9.

Za Emila Jílka, manželku, syna Járu a Josefa Gregora

Pátek

28. 9.

Za P. Václava Holase a za všechny živé i zemřelé kněze působící v naší farnosti

Čtvrtek

4. 10.

Za farníky

Neděle

7. 10.

Za Františka a Ludmilu Dvořákovy, rodiče, sourozence a živou rodinu

Čtvrtek

11. 10.

Za Žofii Břenkovu, manžela, dceru a duše v očistci

Neděle

14. 10.

Za Jiřinu Stloukalovu, rodiče a sestry

Čtvrtek

18. 10.

Za Josefa a Josefu Marečkovy a celou živou i + rodinu

Neděle

21. 10.

Za Karla Jílka, manželku, rodiče a na poděkování za nový život

Čtvrtek

25. 10.

Poděkování za 50 společných let

Čtvrtek

1. 11.

Za Františka Kudu a duše v očistci

Pátek

2. 11.

Za Svatého Otce a na jeho úmysly

Neděle

4. 11.

Za rodiče Schafferovy a Ehrenbergerovy a duše v očistci

Čtvrtek

8. 11.

Za Bohuslava a Marii Ježkovy a syna Bohuslava

Neděle

11. 11.

Za Jaroslava Krčila, manželku, rodiče a sourozence

Čtvrtek

15. 11.

Za Emila Jílka, manželku, Járu, rodiče a duše v očistci

Neděle

18. 11.

Za rodinu Andrlíkovu, Hanusovu a Sýkorovu

Čtvrtek

22. 11.

Za rodiče Krčilovy, rodinu Fojtovu a všechny živé i + příbuzné

Čtvrtek

29. 11.

Za Květu a Jaroslava Krčilovy

Neděle

2. 12.

Za Helenu Popelkovu, rodiče a sestry

Čtvrtek

6. 12.

Za rodinu Smolíkovu, Břenkovu a duše v očistci

Neděle

9. 12.

Za Jaroslava Jílka, manželku, jejich sourozence a duše v očistci

Čtvrtek

13. 12.

Za živou a + rodinu Bártovu a Klodnerovu

Neděle

16. 12.

Za rodiče Preislerovy, syna a za rodinu Břenkovu

Čtvrtek

20. 12.

Za Karla Cibulku a rodinu Dovinovu

Úterý

25. 12.

Za P. Josefa Jandla

Neděle

30. 12.

Za Miroslava Proseckýho, manželku, živou a + rodinu