2. Mše svatá pro děti – 13. 10.

Marek Husák/ 13 října, 2019/ Dětské mše

Shlédnutí: 100

Svatá Anežka Česká

Příběh:

Svého tatínka, českého krále Přemysla Otakara I., Anežka moc neznala. Často jezdil po světě, válčil, dohadoval se a řešil spory, utíkal do ciziny a pak se zase vracel na trůn a vládnul. Do hádek zapojoval i papeže.

Potíže mu také dělalo, že měl dvě manželky. Ta první zemřela až několik let po narození Anežky. Prostě se zničehonic rozhodl, že už ji nechce, a nedovolil jí, aby se k němu vrátila. A vzal si místo ní Konstancii. Král byl prudký, snadno se s někým pohádal nebo popral. Říká se, že si bral, co chtěl.

Ale svou nejmladší dceru Anežku měl moc rád. A přes ty všechny války a spory tento král pomohl, aby se lidem v naší zemi žilo lépe a aby si jí vážily i okolní země. I dnes se o něm učí děti ve škole v hodinách dějepisu.

Co myslíš, jak se asi cítila první manželka Přemysla Otakara I., když už ji král nechtěl? A jak se asi cítily jejich děti? Nebylo jim líto, že už nikdy nebudou pohromadě s tátou a s mámou? Konstancie si to uvědomovala a snažila se postit, modlit i odříkat si, aby odčinila svou vinu.

Milá Anežko, chceme tě prosit za všechny táty a mámy, kteří si přestali rozumět. Chceme tě taky prosit za všechny jejich děti. Určitě jsou smutné a trápí je to. Přimlouvej se, aby se dokázali domluvit a aby si zas rozuměli. Ochraňuj všechny děti, které nemohou žít s oběma rodiči.

Úkol:

Má rodina:

– modlíš se za svého tátu a mámu?

– znáš povinnosti svých rodičů? Kde pracuje táta, kde máma?

– ochotně pomoz svému tátovi.

– ochotně pomoz své mámě.

– umíš pohlídat svého bratříčka nebo sestřičku?

– zahrajte si celá rodina společně hru.

Symbol:  Rodina

Nástěnka v kostele:

– po splnění úkolu namaluj na kousek papíru symbol rodiny, přines jej při nejbližší příležitosti do kostela a nalep na nástěnku do příslušného pole. Bude se nám tak plnit nástěnka symboly připomínajícími svatou Anežku.

Příští dětská mše bude 10. listopadu.

Share this Post