ZRUŠENÍ VŠECH BOHOSLUŽEB

Shlédnutí: 227OD ČTVRTKA 12. 3. BUDOU ZRUŠENY VŠECHNY BOHOSLUŽBY Využijme ke sledování bohoslužeb televizní a rozhlasové přenosy. Od osobní účasti na bohoslužbě jsme dispenzováni. Otcové biskupové nás vybízejí: Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Celé prohlášení českých

Read More

Nedělní bohoslužby

Shlédnutí: 156Výzva České biskupské konference v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200310vyzva-cbk-v-souvislosti-s-vyhlasenim-mimoradneho-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-cr-ohledne-shromazdeni-osob Po dobu trvání mimořádných opatření platí v brněnské diecézi  dispens otce biskupa Vojtěcha od osobní účasti na nedělní bohoslužbě Starší a nemocní ať se bohoslužeb účastní prostřednictvím televizního, rozhlasového  nebo  internetového přenosu. Věřící, kteří mají příznaky respiračních nemocí,  mají podezření z nákazy koronavirem nebo se cítí oslabeni, ať se zdrží účasti na bohoslužbách. Ježíše Krista můžeme přijímat duchovně, tedy vyjádřením touhy po jeho přijetí a spojením se s ním v duchovní jednotě. Doporučuji: domácí četbu Písma modlitbu v rodinách společné sledování přenosu bohoslužeb prosit Pána o pomoc Aplikace mimořádných nařízení do farností jimramovska Po dobu těchto mimořádných

Read More